Koleżanki i koledzy!

Prosimy Was o wypełnienie ankiety.

link do ankiety

Ankieta bada świadomość ekologiczną uczniów ZSP2 w Rudzie Śląskiej. Badanie prowadzimy w ramach realizacji zadań projektu “Good School For The 21st Century” a jej wyniki przedstawimy uczniom szkół partnerskich.

Wypełnij ankietę tylko raz! Badanie prowadzimy do 5 kwietnia 2019 r.

Patryk i Dawid


Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Erasmus+. Ankieta odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów, Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.