CZAS DLA DUSZY

Nie ma jednoznacznej definicji duszy…tchnienie, esencja osoby, substancja łącząca się z ciałem… różnie się o niej wypowiadano i nazywano, gdyż jest „nieuchwytna”. Wiele o niej pisali filozofowie greccy, a później inni filozofowie. Jeden z nich, Sokrates, wprowadził pojęcie duszy (psyche) i uznał, że „dusza” to właściwe ”Ja” człowieka i coś co odróżnia go od świata…

Czytaj więcej

ASERTYWNOŚĆ

Asertywność jest umiejętnością, dzięki której ludzie otwarcie, bezpośrednio i uczciwie wyrażają swoje myśli, uczucia i przekonania, nie lekceważąc uczuć i poglądów innych rozmówców. W sytuacjach konfliktowych umiejętności asertywne pozwalają osiągnąć porozumienie bez poświęcania własnej godności i rezygnacji z uznawanych wartości.

Czytaj więcej