Stawianie sobie celów prowadzi do osiągania sukcesów w życiu. To one wskazują nam drogę, są motorem działania, wyznaczają kierunek. Jeżeli są sprecyzowane, mają w sobie ogromną siłę.

Cel to konkretny obraz Twoich pragnień, potrzeb, marzeń, obraz wyniku podjętych przez Ciebie działań. Właściwie sformułowany cel powinien mieć następujące cechy:

1. Ma być konkretny, precyzyjny, tj. nie „ogólny”, rozmyty, np. zamiast „chcę być silny
i sprawny”, powiedz „będę dziennie ćwiczył 30 min, by wzmocnić mięśnie”. Wówczas konkretnie wiesz, co dziennie masz robić, by dbać o zdrowie.

Inny przykład: zamiast „chcę się nauczyć języka angielskiego”, postanów konkretnie „dziennie przez 60 min będę się uczył jęz. angielskiego”;

2. Mierzalny, tj. cel ma być nie tylko konkretnie sformułowany, ale należy określić, po czym sprawdzisz/ poznasz, że go zrealizowałeś/ osiągnąłeś ? Np. dbając o swoja sprawność i zdrowie postanawiasz: „Codziennie przez 30 min wykonam 20 przysiadów, 20 skłonów i 20 brzuszków” lub „Dziennie podczas nauki języka angielskiego opanuję 20 nowych słówek, 20 min posłucham nagrania i 20 min będę mówił w jęz. ang”.

3. Pozytywny – cel ma być dobry dla Ciebie. Określ czego chcesz, a nie czego nie chcesz. Jest to bardzo istotne, bo w przeciwnym razie podświadomie będziesz unikał możliwości realizacji celu.

4. Osadzony w czasie – wyznacz sobie czas na realizację celu, np. „nauczę się języka angielskiego do grudnia 2021r”. Jeśli masz ograniczony czas, musisz zaplanować działania i zacząć działać, co bardziej motywuje niż słowa „kiedyś się nauczę”.

5. Motywujący – aby osiągnąć sukces potrzebujemy dużo energii i zapału, które dobrze jest
w sobie mobilizować, np. używając słów „chętnie”, „z radością”, zamiast „muszę”.

Cele możemy sobie stawiać w różnych dziedzinach – osobistej, zawodowej, społecznej, a także jeśli chodzi o samodoskonalenie, a czas ich realizacji może być różny – od jednego dnia do nawet całego życia.

Jeżeli zaczynamy określać i planować przyszłość, to warto zacząć od celów długoterminowych, a potem stawiamy cele pośrednie, które mają nas doprowadzić do konkretnego punktu. W ciągu życia kierunek może się zmienić, ale jeśli go nie określimy, to jak odpowiesz na pytanie „dokąd zmierzam ?”. Takie życie przypomina „dryfowanie”…gdzieś Cię poniesie, gdzieś tam dotrzesz, ale czy będziesz zadowolony?

Żeby dotrzeć tam, gdzie się chce – trzeba zaplanować drogę, wyznaczyć kierunek.
W międzyczasie trzeba będzie podjąć dużo decyzji, z czegoś skorzystać, a z czegoś zrezygnować, gdyż to my mamy wpływ na to, co wybieramy.

W realizacji celów może pomóc:

1. Nie zrażanie się problemem, zwłaszcza czynnikami zewnętrznymi, na które nie mamy wpływu, a porażka nie powinna zniechęcić, tylko podpowiedzieć, jak zmienić strategię.

2. Determinacja, odwaga, siła w pokonywaniu trudności;

3. Tzw. „motywacja wewnętrzna”, czyli radość wynikająca z działania;

4. Zapisywanie celów i ustalenie priorytetów;

5. Zgromadź środki (np. materialne, informacje, wiedzę, dobre rady itp.) potrzebne do realizacji celu;

6. Wzięcie odpowiedzialności za własne decyzje i działania;

7. Rozpoczęcie od celów długoterminowych z perspektywą na np. 20, 30 lat (np. „Chcę być zdrowy”), a potem cofać się i przechodzić coraz bliżej do dnia dzisiejszego („Jeśli za 20 lat chcę być zdrowy, to co muszę zrobić już dziś ? np. ćwiczyć, zmodyfikować odżywianie itp…);

„CO ROBISZ DZISIAJ, ABY STAĆ SIĘ MISTRZEM ?” (Dayton McLane)

8. Dowiedz się, co Tobą kieruje – przede wszystkim jakie emocje? Zadawaj sobie pytanie dlaczego czegoś chcesz? I drąż ten temat, bo zdarza się, że problem tkwi gdzie indziej, tj. nie
w sytuacji, tylko w nas…

9. Zastanawiaj się, jaki wpływ na Twoje życie codzienne będzie mieć realizacja celu (pozytywny i negatywny);

10. Przeprowadź „wizualizację korzyści” związanych z osiągnięciem celu, np. jak zmieni się Twoja praca zawodowa, finanse, życie osobiste, życie rodzinne, samopoczucie, funkcjonowanie społeczne, czy skorzystają na tym inni…;

11. Przeprowadź „wizualizację strat (minusów/ ryzyka/kosztów)” – czyli, jakie trudności możesz napotkać Ty i Twoi bliscy, koszty osobiste, emocjonalne i finansowe, jak to wpłynie na zdrowie fizyczne i emocjonalne (Twoje i innych), na więzi z innymi ludźmi…;

12. Staraj się odnaleźć „najsłabsze ogniwo” w realizacji celu;

13. Zaufaj swojej intuicji (duszy?) – co czuję w związku z tą decyzją, czy na dłuższą metę tego chcę ? Czy jest to najlepsze dla wszystkich, których ta decyzja dotyczy ?

14. Oprzyj się na swoich talentach, cechach, postawach, np. wierze we własne możliwości, ambicji, pozytywnym myśleniu, gotowości do pracy, inspiracjach, odwadze…

15. Zidentyfikuj problemy, przeszkody i zajmij się nimi po kolei, bo nikt inny tego za Ciebie nie zrobi; weź odpowiedzialność za własne decyzje i ich ewentualne konsekwencje;

„PROBLEM TO PO PROSTU SZANSA W STROJU ROBOCZYM” (Henry Kaiser)

16. Stwórz tzw. „plany rezerwowe” na wypadek, gdyby główny plan zawiódł;

17. Skoncentruj się na sukcesie – wizualizuj siebie w momencie osiągnięcia celu (bardzo motywujące !);

„KTO CHCE SZUKA SPOSOBU, KTO NIE CHCE SZUKA POWODU”

Opracowanie:

Ewa Kułak

na podstawie: „Od marzenia do sukcesu” – www.ore.edu.pl (źródło)

Inne polecane książki/ materiały:

– Taraszkiewicz M. „Stawianie celów. Co warto o tym wiedzieć” (Biuletyn maturalny, W-wa 2005)

– Zienkiewicz T. „Cele życiowe – właściwa perspektywa”