Miasto Ruda Śląska zamierza utworzyć Centralną Platformę e-Usług Publicznych (CPeUP), która będzie rozbudowywana, tak by obejmowała coraz większy zakres usług publicznych. Obecnie jest opracowywana jej koncepcja.

Aby platforma odpowiadała faktycznym potrzebom różnych grup społecznych prowadzone są badania ankietowe.

Prosimy wszystkich rodziców i pracowników szkoły o wypełnienie dwóch ankiet umieszczonych w linku: https://rudaslaska.cdiap.pl/
(Login i hasło do ankiety każdy rodzic i pracownik szkoły otrzymał we wiadomości w dzienniku elektronicznym Vulcan.)

W imieniu władz miasta dziękujemy.

Zostaw komentarz