W ubiegłym roku szkolnym na terenie Zespołu Szkół nr 2 podjęto szereg działań mających na celu poprawę stanu technicznego budynku szkolnego przy ulicy Glinianej 2.

Wszystkie działania podejmowane były zgodnie z zaleceniami i decyzjami Urzędu Miasta Ruda Śląska. W marcu 2019 r. zakończono jeden z etapów prac nad modernizacją budynku. Zdemontowano obróbki blacharskie i uszczelniono dylatacje, wymieniono kanalizację sanitarną wewnętrzną, wykonano także napowietrzenie kanałów wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania.

Kolejnym etapem prac była likwidacja przecieków wody z zewnątrz przez ścianę piwniczną. Wykonano drenaż, a ściany zostały odsłonięte, osuszone i oczyszczone. Zlikwidowano też stare nawiewy wentylacyjne będące poniżej terenu, a wykonano nowe, których wlot jest powyżej terenu.

Do dnia 15 listopada na polecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy dokonać oceny stanu technicznego podziemnej kanalizacji deszczowej pod kątem szczelności, drożności, załamań przebiegu lub załamań rur pomiędzy studniami oraz wskazanie zakresu robót mających na celu doprowadzenie tej kanalizacji do stanu zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi.

Dyrektor szkoły jest w stałym kontakcie z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miasta Ruda Śląska, który to monitoruje sytuację w szkole. Na rok 2020 miasto zaplanowało w swoim budżecie fundusze na dalszy remont, celem wyeliminowania zapachu stęchlizny.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach:
ekspertyza wykonana przez Projektom Sp. z o.o.
informacja przekazana przez Naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Ruda Śląska, Piotra Janika
informacja o stanie technicznym przyłącza z obiektu przy ul. Glinianej 2 sporządzona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

Osoba odpowiedzialna za kontakt w przypadku pytań:

Dyrektor
mgr Lidia Sładkowska
dyrektor@zsp2.eu