Od 27 do 29 marca 2023 r. odbywały się w naszej szkole Dni Kultury Śląskiej. Były one okazją do zagłębienia się w historię ludzi i miejsc związanych z Górnym Śląskiem oraz pochylenia się nad wartością śląskiej gwary.

Zaczęliśmy od wysłuchania audycji o patronie Technikum nr 2, Stanisławie Ligoniu. Została ona wyemitowana przez radiowęzeł, w nawiązaniu do radiowej działalności Karlika z „Kocyndra”. Gościliśmy również dr hab. inż. Katarzynę Tobór-Osadnik, prof. Politechniki Śląskiej, która przybliżyła uczniom sylwetki i losy bohaterek lekarek w czasie powstań śląskich. Komisja konkursowa oceniła przygotowane przez wszystkie klasy prace poświęcone patronom rudzkich ulic, doceniając pomysłowość i zaangażowanie wykonawców oraz walory merytoryczne ich prezentacji.

We wtorek odbył się tradycyjny turniej „1 z 10” w śląskiej odsłonie, a także premierowy konkurs „Śląski Omnibus”, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie, głowiąc się nad rozwiązaniem zagadek. Symboliczną nagrodą dla zwycięskiej drużyny była „tytka szkloków”.

W środę zainteresowane osoby wystartowały w quizie znajomości obyczajów wielkanocnych. Odbyło się również czytanie „Berów i bojek śląskich” Ligonia, które udowodniło, że ich humor i soczysta gwara śląska wcale się nie zestarzały. Zwieńczeniem Dni Kultury Śląskiej była impreza finałowa, podczas której doceniono i nagrodzono wszystkie klasy zaangażowane w obchody oraz indywidualnych zwycięzców konkursów. Niewątpliwą atrakcję finału stanowiło zaprezentowanie uczniowskich lepiejów, moskalików i memów w gwarze.

Nasz powrót do korzeni był niezwykle kreatywny, a jubileuszową, dziesiątą odsłonę Dni Kultury Śląskiej możemy uznać za bardzo udaną!