Na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 rozpoczęły się właśnie pierwsze prace zmierzające do eliminacji przykrego zapachu na terenie budynku szkoły.

Zgodnie z informacjami przekazanymi uczniom  przez Pana Piotra Janika – Naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Ruda Śląska podczas spotkania w dniu 9 stycznia br., miasto przeznaczyło na rozwiązanie problemu przykrego zapachu kwotę 100 tys. złotych.

W ramach działań, Urząd Miasta dokonał przetargu na roboty budowlane związane z usunięciem prawdopodobnych przyczyn zapachu, umiejscowionych w dylatacjach zapachu. Pierwsze prace rozpoczęły się w czwartek, 24 stycznia br. Remont trwać ma także podczas ferii zimowych.

W kwietniu br. rozpocznie się budowa boiska szkolnego, w czasie której zostanie wykonany dodatkowo drenaż budynku od strony piwnicy. Rodzice złożyli w grudniu wniosek do nadzoru budowlanego o zbadanie problemu. W najbliższym czasie powinien dotrzeć protokół z zaleceniami Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, który zostanie udostępniony do wglądu.

Wszystkie nowe informacje będą podawane na bieżąco wychowawcom oraz na stronie internetowej.

 

Osoba odpowiedzialna za kontakt w przypadku pytań:

Dyrektor
mgr Lidia Sładkowska
dyrektor@zsp2.eu