Corocznie 5 maja obchodzimy w Europie Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Święto ma być okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędach oraz
w życiu codziennym. Zapraszamy, obejrzyj krótki komiks nt. zachowania się wobec osób z niepełnosprawnością. komiks_savoir