12 IX (czwartek) – konferencja dotycząca zatwierdzenia planów pracy

X – XI – konferencje szkoleniowe

13 XII (piątek) – konferencja klasyfikacyjna klas IV

10 I (piątek) – konferencja klasyfikacyjna klas I – III

28 I (wtorek) – konferencja plenarna

III – (rekolekcje) konferencje szkoleniowe

20 IV(poniedziałek) – konferencja klasyfikacyjna klas IV

22 VI (poniedziałek) – konferencja klasyfikacyjna klas I – III

26 VI (piątek) – konferencja plenarna

 

Termin konferencji może ulec zmianie ze względu na organizację pracy szkoły.