Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy 1 września (wtorek) wg następującego harmonogramu:

UWAGA!
Główne wejście do szkoły ze względu na prace remontowe jest zamknięte. Wszyscy uczniowie szkoły kierują się na boisko szkolne , a następnie podanymi poniżej wejściami ewakuacyjnymi udają się do wyznaczonych i podanych w tabeli sal lekcyjnych:

WEJŚCIE A -wejście ewakuacyjne od strony boiska (koło sali 40)

WEJŚCIE B – wejście ewakuacyjne od strony boiska (naprzeciw sali 18)

WEJŚCIE C – wejście ewakuacyjne od strony boiska ( przy sali gimnastycznej)

Uczniowie klas pierwszych spotykają się na boisku z wychowawcą, który wprowadzi ich na teren szkoły.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami sanitarnymi wchodząc na teren szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki oraz dezynfekcja rąk.