Ruda Śląska, 05.04. 2019r.

Uwaga Rodzice!

W związku z przystąpieniem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych ZSP nr 2 w Rudzie Śląskiej do akcji protestacyjnej uprzejmie informuję, że od dnia 8 kwietnia 2019r. rozpocznie się strajk w naszej placówce.

Jest to dla wszystkich sytuacja kryzysowa! – dla nas – nauczycieli i uczniów oraz dla Państwa  – Rodziców.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o zrozumienie tej trudnej sytuacji.

Strajk będzie polegał na powstrzymaniu się od pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. W tym czasie w naszej szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne, ale zapewniamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Proszę również o bieżące śledzenie informacji w mediach i na stronie dziennika elektronicznego.

W razie porozumienia stron zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem.

W czasie strajku szkoła będzie otwarta od 7:00 do 15:00

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły
Lidia Sładkowska