Erasmus+             GOS21         Uczestnicy drugiego międzynarodowego spotkania partnerskiego projektu “Good school for the 21st century” przeprowadzili warsztaty dla uczniów naszej szkoły.

Spotkanie odbyło się 19 marca 2019 roku. Brało w nim udział 21 uczniów z różnych klas. Dzieliliśmy się naszymi wrażeniami po podróży oraz przekazaliśmy im informacje, które zdobyliśmy w czasie wyjazdu.

Nasze warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej Sebastian Dybała wraz z Sebastianem Salastowiczem opowiedzieli o pobycie w Turcji. Zwrócili uwagę na specyfikę Stambułu oraz przedstawili odwiedzone przez nas zabytki. Przedstawili również jakie zajęcia odbyły się dla uczniów w tureckiej szkole. (Chcesz się dowiedzieć więcej o wyjeździe uczniów do Stambułu? Kliknij tutaj.)

W drugiej części spotkania, Kinga Kinder i Agnieszka Flaschka, przeprowadziły warsztaty z tworzenia mapy myśli. Jak ją tworzyć nauczyły się czasie pobytu w Stambule. Po krótkim wprowadzeniu  czym jest mapa myśli, jak ją tworzymy i na co zwracać uwagę, uczestnicy spotkania w czteroosobowych zespołach, opracowywali mapy na temat spędzania czasu w sobotę.

Nad wszystkim czuwałam ja, opiekun grupy projektowej, podsumowując kolejne części zajęć. Zwracałam uwagę na potrzebę dobrego zaplanowania czasu podczas dnia aby racjonalnie go wykorzystać. Starałam się również przekonać uczniów do korzystania z przedstawionego narzędzia, jakim jest mapa myśli, do tworzenia notatek w czasie nauki.

Aneta Skuczeń

Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Erasmus+. Artykuł odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów, Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.