Język hiszpański nauczany jest jako:

  • „drugi język obcy” – dla rozpoczynających naukę,

 

Dodatkowo, kontakt z tym językiem oraz możliwość wykazania się jego znajomością stwarzają:

  • programy praktyk oraz projekty realizowane w ramach europejskich programów edukacyjnych (Erasmus);
  • Dni Języków Obcych (podczas których przygotowywane są prezentacje różnych krajów, z uwzględnianiem specyfiki ich kultury i języka);
  • „wycieczki kulinarne” (prezentowanie kuchni wybranych krajów, dające możliwość poszerzenia wiedzy na temat ich kultury, a co za tym idzie, także języka nazwami potraw, czy sposobów ich przyrządzania);
  • koncerty piosenek w językach obcych.

 

 

A może chcesz poznać hiszpański alfabet?