Stabilność. Dyspozycyjność. Skrupulatność.

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Praktykę zawodową dla uczniów zapewnia szkoła. Uczniowie w zawodzie kucharz swoją praktykę odbywają w Centrum Kształcenia Praktycznego (w budynku naszej szkoły). Zajęcia dydaktyczne odbywają się w ciągu 3 dni tygodnia, a praktyka zawodowa realizowana jest przez 2 dni.

Zawód kucharz:

  • umożliwia nabycie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej z zakresu produkcji potraw i napojów niezbędnej do pracy w zakładach gastronomicznych,
  • wiodące przedmioty to technologia gastronomiczna i ogólne przedmioty zawodowe, oraz zajęcia praktyczne,
  • uczeń zapoznaje się z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, uczy się fachowo przygotowywać potrawy i napoje zgodnie z nowoczesnymi trendami i przepisami technologicznymi oraz przepisami bhp