Doświadczenie. Wiarygodność. Solidność.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

IMG_7641

Technik handlowiec – zawód na przyszłość!

Zawód technika handlowca jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Jeśli chcesz zostać specjalistą ds. marketingu i sprzedaży i jednocześnie sprostać oczekiwaniom rynku pracy oferujemy Ci kierunek technik handlowiec.

Mobilność edukacyjna i zawodowa absolwentów

Podczas nauki w technikum uczniowie odbywają praktyki zawodowe w renomowanych jednostkach organizacyjnych. Przygotowujemy Was do zdawania egzaminu zawodowego zgodnie z kwalifikacjami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji „Prowadzenie sprzedaży” i kwalifikacji „Prowadzenie działalności handlowej” oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.

Absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego. Zdany egzamin maturalny uprawnia do kontynuowania nauki na wyższej uczelni na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość, transport i spedycja, reklama multimedialna, handel zagraniczny.

Umiejętności

Na zajęciach w szkole i podczas praktyki zawodowej nauczysz się m. in.:

 • przygotowywania ofert dla wymagających klientów
 • pozyskania nabywców
 • telefonicznej i mailowej obsługi klienta
 • zarządzania marketingowego
 • kierowania przedsiębiorstwem handlowym
 • sztuki nawiązywania współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi
 • zasad prawa, akwizycji towarów i ich ewidencji
 • posługiwania się komputerowymi programami handlowymi, księgowymi, magazynowymi, płacowymi
 • pracy w e-marketingu
 • korzystać z zasobów Internetu
 • języków obcych (w ramach kontynuacji: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)
 • tego jak być kreatywnym i elastycznym na rynku pracy
 • wysokiej kultury osobistej, inicjatywy, dokładności, rzetelności, sumienności
 • entuzjazmu i zamiłowania do podróży handlowych

computer-3239667_1920

Praca

 • w działach handlowych podmiotów gospodarczych
 • w firmach handlowych
 • w agencjach reklamowych
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży handlowo – marketingowej

Stanowiska pracy

 • sales representative
 • merchandiser
 • sales manager
 • kierownik działu obsługi klienta
 • pracownik lub asystent dyrektora działu marketingu m.in. w agencji reklamowej, hotelu, hipermarketach i supermarketach