Kariera. Dynamizm. Praca.

technik żywienia

Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych:

  • umożliwia nabycie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej z zakresu produkcji potraw i napojów niezbędnej do pracy w zakładach gastronomicznych,
  • umożliwia nabycie umiejętności obsługi konsumenta poprzez zajęcia w specjalistycznej pracowni oraz podczas praktyk w renomowanych zakładach gastronomicznych
  • wiodące przedmioty zawodowe to: obsługa konsumenta, technologia gastronomiczna i podstawy żywienia człowieka
  • uczeń uczy się fachowo organizować usługi gastronomiczne, począwszy od procesu zamówienia poprzez organizację, obsługę i rozliczenie konsumenta

Nasi uczniowie kształcący się w tym zawodzie odnoszą znaczące sukcesy w konkursach gastronomicznych i obsługi konsumenta w skali regionu i województwa.

Absolwenci naszej szkoły są cenieni na rynku pracy.