W ramach konkursu “Szkolna aktywność fizyczna – aktywna przerwa” prezentujemy film pokazujący szkolną aktywność fizyczną uczniów naszej szkoły podejmowaną w trakcie przerw śródlekcyjnych.

Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie programów szkolnej aktywności fizycznej oraz wdrażanie zadań zapobiegających zachowaniom sedentarnym (pozbawionym ruchu), uczniowskiej nudzie oraz agresji słownej i fizycznej. Dotyczy to również promocji prozdrowotnej, aktywności fizycznej wśród uczniów oraz integracji społeczności szkolnej.

Konkurs organizowany jest przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach. Partnerem konkursu jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.