Zajęcia integracyjne prowadzone w klasach rozpoczynających naukę w ZSP nr 2 należą do tradycji szkoły. Również i w tym roku szkolnym , zostały przeprowadzone już po raz dziesiąty :0)
Integracja klas pierwszych oparta jest na cyklu 2-godzinnych zajęć, gdzie uczniowie wzajemnie poznają się przez zabawę. W zajęciach integracyjnych w roku szkolnym 2014/2015 wzięło udział 5 klas pierwszych: 1B, 1F/E, 1H, 1A, 1C,

Uczniowie bardzo dobrze się bawili, na co wskazują wyniki ankiet ewaluacyjnych. Oceny z ankiet przedstawiają się następująco w skali 1:6

  • Ocen celujących wystawiło: 49 osób
  • Ocen bardzo dobrych : 38 osób
  • Ocen dobrych: 11 osób
  • Ocen dostatecznych: 3 osoby
  • Ocen dopuszczających: 1 osoba
  • Ocen niedostatecznych: 1 osoba

Ponadto ponad skalę wyłoniły się 4 osoby zakreślając liczbę 7 oraz 6 osób stawiając 10.

 

Serdecznie wszystkim uczniom dziękujemy za zabawę i życzymy wielu sukcesów w nauce.

Prowadzące zajęcia:

pedagog szkolny – Liliana Tomanik
psycholog – Ewa Kułak

 

zajecia_integracyjne_09 zajecia_integracyjne_08 zajecia_integracyjne_06 zajecia_integracyjne_07 zajecia_integracyjne_05 zajecia_integracyjne_04 zajecia_integracyjne_03 zajecia_integracyjne_02 zajecia_integracyjne_01

 

Zostaw komentarz