rudzki nauczyciel - sprawny badacz Nasza szkoła uczestniczy  w  projekcie  „Rudzki nauczyciel – sprawny badacz”, opracowanym przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska

złożony w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/3.5/2012 w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 01.10.2013 r. do 31.07.2015 r. Działania zaplanowane w projekcie finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Rudzie Śląskiej poprzez stworzenie w wybranych rudzkich szkołach i przedszkolach  planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.
Wsparciem w projekcie objętych zostanie 16 nauczycieli  zatrudnionych w naszej szkole. Celem uczestnictwa w projekcie jest podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technik uczenia się i metod motywujących do nauki. Efektem uczestnictwa w projekcie będzie:
•    zwiększenie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania
•    poznanie i wdrożenie technik szybkiego czytania i uczenia się
•    nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących ucznia do nauki
•    doskonalenie umiejętności stosowania  metod aktywizujących na lekcjach.


Nasi nauczyciele uczestniczyli w następujących warsztatach i szkoleniach:
1.    Jak skutecznie stosować metody aktywizujące na lekcjach.
2.    Profesjonalna autoprezentacja nauczyciela – jak prowadzić lekcje, aby skupić
3.    Techniki efektywnego uczenia się.
4.    Techniki szybkiego czytania i uczenia się.
5.    Sposoby wspierania i motywowania dziecka do nauki.

rudzki nauczyciel - sprawny badacz

 ore_logo

 kapital_ludzki

logo_ue

Zostaw komentarz