Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 872)

Maturzyści (od 25.05) oraz pozostali uczniowie (od 1.06) będą mogli skorzystać z konsultacji na terenie szkoły. Szczególnie dotyczy to uczniów , którzy będą chcieli poprawić oceny i uzyskać promocję do następnej klasy.
Ministerstwo informuje także o przedłużeniu nauki zdalnej do 26 czerwca br. Przypominam, że dzień 8-10 czerwca to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III Technikum  z powodu przeprowadzenia egzaminu maturalnego (nie dotyczy to uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia ).

Jeżeli uczniowie wyrażą taką wolę to do dnia 27 maja proszę telefonicznie, bądź mailowo skontaktować się z wychowawcą klasy i zgłosić ucznia na konsultacje w szkole, celem ustalenia odpowiedniego harmonogramu (zostanie umieszczony na stronie szkoły).

W czasie ewentualnego pobytu uczniów w szkole zostały opracowane odpowiednie procedury, z którymi należy się zapoznać -> proszę kliknąć tutaj.

 


 

Bardzo proszę, aby na bieżąco logować się do dziennika elektronicznego. Uczniów, którzy mają problem z zalogowaniem się do dziennika elektronicznego proszę o kontakt z wychowawcą klasy. Również rodzice mogą zwrócić się do wychowawców jeśli mają problemy z logowaniem.

 

Terminy egzaminów maturalnych – część pisemna ( bez części ustnej)

Data

Dzień Godz. 9.00 Poziom Godz. 14.00 Poziom
8.06

Poniedziałek

Język polski pp Język polski pr
9.06

Wtorek

Matematyka pp
10.06

Środa

Język angielski pp Język angielski pr
15.06

Poniedziałek

Matematyka pr
16.06

Wtorek

Biologia pr
19.06

Piątek

Geografia pr
24.06

Środa

Historia pr

Wyniki z egzaminów do 11 sierpnia

Egzaminy poprawkowe – 8 września, godz. 14:00

Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012 i 2017) od 22 czerwca do 9 lipca (bez zmian)

 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące współpracy w ramach nauczania na odległość będą uczniom przekazywane przez dyrektora, wychowawców oraz nauczycieli uczących.

 

Pozdrawiam
i życzę wszystkim dużo zdrowia, optymizmu oraz cierpliwości.

 

Dyrektor szkoły,
Lidia Spólny