O procesie porozumiewania, możliwych sposobach, czynnikach zakłócających i niektórych warunkach efektywnej komunikacji pisałam w poprzednim artykule.

Aktualnie skupimy się na tym, jak można poprawić swoją komunikację z innymi. Przedstawię parę ważnych kwestii, które są niezbędne, aby nasze porozumiewanie się z drugim człowiekiem było efektywne i satysfakcjonujące.

Należą do nich:

  1. Aktywne słuchanie: czyli taki sposób skupienia się na tym, co mówi druga osoba, aby nie miała ona wątpliwości, że to, co mówi, jest dla nas ważne. Można to osiągnąć poprzez okazanie swojego zainteresowania, kontakt wzrokowy, naszą mowę ciała (o której napiszę niżej), wyłączenie telefonu komórkowego czy TV, a także powstrzymywanie się od własnych sądów i rad;

  2. Reagowanie na to, co ktoś mówi, np. zadawanie pytań (najlepiej tzw. otwartych…dających przestrzeń na odpowiedź, np. „co sądzisz o….”), zapytanie, czy dobrze zrozumiałeś to, co zostało powiedziane (tzw. parafrazowanie), skinięcie głową, adekwatne reakcje mimiczne…;

  3. Posługiwanie się jasnym, prostym i jednoznacznym językiem. Powinien on być dopasowany do naszego rozmówcy. Mów o faktach, konkretach, a nie oceniaj (np. „Spóźniłeś się 10 min”, a nie „Jesteś nieodpowiedzialny”);

  4. Bierz odpowiedzialność za własne słowa i przekaz. Jeśli ktoś Cię nie rozumie, to nie krytykuj, ale sprecyzuj, wyjaśnij, o co Ci chodzi, jeśli zachodzi potrzeba…przyznaj się do błędu…;

  5. Podczas rozmowy panuj nad emocjami, staraj się być opanowany, żeby Twoje wypowiedzi nie były zbyt emocjonalne, miej cierpliwość, czas dla rozmówcy;

  6. Sprecyzuj cel komunikacji, czyli bądź świadomy, co chcesz osiągnąć (wysłuchanie kogoś, udzielenie rady, podjęcie decyzji…);

  7. Zadbaj o konstruktywną informację zwrotną; wykorzystaj w tym celu komunikację „Ja”, czyli mów o swoich odczuciach, myślach, spostrzeżeniach, przemyśleniach („Jestem zawiedziony, że…”, „Jest mi przykro, gdy…”…… zamiast rzucania np. oskarżeń w stylu „Ty zawsze…”, „Ty jesteś…..”);

  8. Zwracaj uwagę na komunikację niewerbalną, czyli to co pokazujesz swoim ciałem, zachowaniem. Czy jest one zgodne z tym, co ktoś mówi? (np. mówi o czymś smutnym, a uśmiecha się). Poza tym ważny jest: uśmiech, ciepły ton głosu, głośność mówienia (zwłaszcza nie krzycz, ale też nie mów zbyt cicho), wyprostowana sylwetka zwrócona do rozmówcy. Zachowaj też otwartą i pewną postawę, czyli…nie spuszczaj wzroku, głowy, nie krzyżuj rąk czy nóg.

Jakkolwiek byś się zachował, bądź w zgodzie z sobą, nie udawaj kogoś, kim nie jesteś…Komunikacja niewerbalna jest często ważniejsza od słów…i często mówi sama za siebie.

Kontaktując się z innymi ludźmi cały czas przesyłamy otoczeniu jakieś komunikaty…czy mówimy, czy milczymy, a także poprzez to, czym się otaczamy, czym zajmujemy, kim otaczamy, gdzie bywamy, co posiadamy…Wszystko to niesie ze sobą informacje, które podświadomie odbieramy i które albo przyciągają nas do ludzi, albo od nich odpychają… i na odwrót…możemy ludzi przyciągać lub odpychać…Warto być tego świadomym, gdy budujemy swój wizerunek i relacje, które mają być dla nas satysfakcjonujące.

Polecana literatura:

Porozumienie bez przemocy. O języku życia” – Marshall Rosenberg

Komunikacja bez barier” – Beata Kozyra

Mowa ciała” – Allan Pease

Opracowanie: Ewa Kułak