Zgodnie z założeniami projektu „JUST DO IT!”  w czasie realizacji zadań uczestniczki mobilności opracowują materiały dydaktyczne i promocyjne projektu. Produkty są wykorzystywane w czasie lekcji i spotkań promujących projekt.

Wykorzystując pobyt na kursie językowym w Oxfordzie nauczycielki zebrały informacje o kulturze, zwyczajach i życiu codziennym Brytyjczyków. W oparciu o tę  wiedzę i zebrane materiały opracowały prezentacje, które zostały zaprezentowane w czasie spotkania podsumowującego wakacyjne, zagraniczne szkolenia językowe i promującego projekt.

Prezentacje:

Zapraszamy również na blog projektu, gdzie można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat kultury, życia i zwyczajów Brytyjczyków.

 

Projekt „Just do it! Zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe i współpraca zagraniczna sposobem na pokonywanie barier” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Udostępnione prezentacje odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.