logo_uekapital_ludzki

 

Krótkie podsumowanie projektu

Linki do blogów uczestników praktyk:

 

Pliki do pobrania – materiały przygotowane przez uczestników projektu:

 

Galerie zdjęć:

 

1. Opis projektu

Projekt ”Staże w hotelach i restauracjach europejskich szansą na rozwój zawodowy i osobisty”, adresowany jest do uczniów drugiej i trzeciej klasy kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz oraz technik obsługi turystycznej. W okresie od kwietnia 2014 do kwietnia 2015 planowane są dwa wyjazdy do Granady w Hiszpanii oraz jeden wyjazd do Lizbony w Portugalii. Grupa beneficjentów liczyć będzie 48 osób, podzielona na trzy 16 osobowe grupy. Na każdy z pięciu zawodów przypadają trzy miejsca. Dodatkowo możliwość uczestniczenia w stażu będzie miał uczeń/uczennica, który uzyska największą ilość punktów w wyniku przeprowadzonej rekrutacji, po wyłonieniu 16 najlepszych kandydatów. Praktyka realizowana będzie w hotelach i restauracjach wskazanych przez instytucje pośredniczące.

Celem nadrzędnym projektu jest zaspokojenie istotnych potrzeb uczestników stażu w zakresie:

 • zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych, zwiększających ich szanse zatrudnienia na otwartym europejskim rynku pracy, potwierdzonych dokumentem Europass Mobility,
 • konfrontacji posiadanej wiedzy teoretycznej z praktyką stosowaną w zagranicznych firmach,
 • poznania obowiązujących procedur i standardów pracy na europejskim rynku pracy,
 • poznania kultury i obyczajów krajów przyjmujących.

Uczestnictwo w projekcie ma także pozwolić uczniom na osiągnięcie celów szczegółowych tj.:

 • umiejętność praktycznego wykorzystania języka angielskiego, w szczególności w zakresie słownictwa branżowego,
 • możliwość poznania odmiennych zwyczajów kulinarnych, a także metod i technik pracy obowiązujących w zagranicznych hotelach i restauracjach,
 • pobudzenie kreatywności i przedsiębiorczości uczestników,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • zdolność adaptacji do specyficznych warunków pracy w odmiennym kulturowo środowisku,
 • zwiększenie poczucia pewności siebie w sytuacjach zawodowych.

Realizacja projektu ”Staże w hotelach i restauracjach europejskich szansą na rozwój zawodowy i osobisty” pozwoli na osiągnięcie indywidualnych rezultatów przez uczestników projektu, dzięki którym zwiększą oni swoją mobilność oraz atrakcyjność na rynku pracy. Podniesie także jakość procesu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej oraz atrakcyjność szkoły na lokalnym rynku.

Staż uczniów ZSP Nr 2 w Rudzie Śląskiej przewidywany jest w trzech terminach;

 • 26 maja 2014 r. – 20 czerwca 2014 r. – wyjazd 16 uczniów do Granady w Hiszpanii,
 • 22 września 2014 r. – 10 października 2014 r. – wyjazd 16 uczniów do Granady w Hiszpanii,
 • 3 listopada 2014 r. – 28 listopada 2014 r. – wyjazd 16 uczniów do Lizbony w Portugalii.

Osoby, które zakwalifikują się do wyjazdu, odbędą staż w hiszpańskich i portugalskich hotelach oraz restauracjach, wyznaczonych przez naszych partnerów, czyli Mobility European Projects Granada i European Projects Development Unip. Lda.

(Koordynator projektu: Wiesława Cyganek)

 


2. Rekrutacja uczestników – Hiszpania

Przewodnik dla ucznia – zawiera informacje nt. projektu, wzór wniosku aplikacyjnego oraz Regulamin określający kryteria wyboru i zasady rekrutacji do projektu. (format pliku pdf)

Formularz aplikacyjny – plik z formularzem należy pobrać na dysk, wypełnić w edytorze tekstu i wydrukować. (format pliku doc)


Wyniki rekrutacji

Punktację podczas rekrutacji obliczano na podstawie karty oceny ucznia, którą można pobrać tutaj (plik w formacie MS Word).

Wyniki rekrutacji uczniów ZSP Nr 2 w Rudzie Śląskiej
wyjazd w terminie 26.05.-20.06.2014 r.

Lp.   Nazwisko i imię ucznia Klasa  Suma punktów
1.    Andrzejczak Angelika        III A    21,5
2.    Bieniosek Sara                 III E    29
3.    Borczyk Daria                  III E    27,5
4.    Bytomska Helena             III K    25
5.    Figler Marta                     III E/r    34,5
6.    Gabor Dorota                   II F    30
7.    Gajda Sylwia                   III E    32
8.    Grabarek Aleksander       III K    21
9.    Heder Aleksandra            III A    rezygnacja
10.  Henisz Sandra                 III E    28
11.  Kluska Kamila                  III E/r  28
12.  Kochel Karolina                II H     31
13.  Konieczniak Natalia          III E    40,5
14.  Krzysteczko Karolina        II H    32
15.  Kucharz Żaneta               III E    40
16.  Ledwon Sandra               III E    32
17.  Leśnik Sandra                 III E    23,5
18.  Magiera Łukasz               III E    29,5
19.  Markowska Sylwia           II H    32,5
20.  Morawiec Martyna           II F     26
21.  Muskietorz Jakub            III K    26,5
22.  Pawlik Monika                 III E    37
23.  Pawluk Agata                  II F    30
24.  Piekarski Łukasz             III K    25
25.  Poloczek Mateusz            II F     21
26.  Sawa Agnieszka             III E    38,5
27.  Sobota Anna                  III A    28
28.  Sobota Katarzyna           III A    27
29.  Szufladowicz Agata         III E/r    26,5
30.  Tomalik Monika              III A     27,5
31.  Wasielewska Karolina     III E/r    28

——————————————————————————————

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu na praktyki zagraniczne w Hiszpanii w terminie 26.05. – 20.06. 2014 r.

1. Bytomska Helena        III K
2. Figler Marta                 III E/R
3. Gabor Dorota              II F
4. Kochel Karolina           II H
5. Konieczniak Natalia      III E
6. Krzysteczko Karolina    II H
7. Kucharz Żaneta            III E
8. Markowska Sylwia        II H
9. Morawiec Martyna        II F
10. Muskietorz Jakub        III K
11. Pawlik Monika             III E
12. Pawluk Agata              II F
13. Sawa Agnieszka          III E
14. Sobota Anna               III A
15. Sobota Katarzyna       III A
16. Tomalik Monika          III A

Lista rezerwowa:

1. Ledwon Sandra               III E
2. Wasielewska Karolina   III E/R

——————————————————————————————

Wyniki rekrutacji uczniów ZSP Nr 2 w Rudzie Śląskiej
wyjazd w terminie 15.09.-10.10.2014 r.

Lp.  Nazwisko i imię ucznia    Klasa  Suma punktów
1.    Bubała Tomasz                   II H    23
2.    Działach Aleksandra            I A/E    23,5
3.    Grela Dominika                  II H    25,5
4.    Grudzień Adrian                 II F    19,5
5.    Kowalska Karina                 I A/E    36
6.    Kowalski Piotr                     II H    31
7.    Kubacka Angelika               I A/E    25
8.    Kuś Klaudia                        I A/E    27
9.    Langosz Zuzanna               II B/E    37,5
10.  Ławnik Patrycja                  II B/E    31
11.  Ołota Grzegorz                   II H    27
12.  Rutkowska Magdalena         I A/E    31
13.  Siemienkiewicz Zuzanna      I A/E    29,5
14.  Smaza Mateusz                  II A/R    26,5
15.  Strokosz Roksana               I A/E    25
16.  Śmigała Tomasz                 II F    23
17.  Wydok Anna                       I A/E    30,5
18.  Wydra Agelika                    II H    25
19.  Zdebel Dżesika                   I A/E    32
20.  Wilczak Żaneta                   II F    28,5
21.  Wróblewski Przemysław       I A/E    32,5

——————————————————————————————

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu na praktyki zagraniczne w Hiszpanii w terminie 15.09. – 10.10. 2014 r.

1. Bubała Tomasz                 II H
2. Grela Dominika                II H
3. Kowalska Karina               I A/E
4. Kowalski Piotr                   II H
5. Kubacka Angelika             I A/E
6. Kuś Klaudia                      I A/E
7. Langosz Zuzanna              II B/E
8. Ławnik Patrycja                II B/E
9. Ołota Grzegorz                 II H
10. Rutkowska Magdalena    I A/E
11. Smaza Mateusz               II A/R
12. Strokosz Roksana           IA/ E
13. Wilczak Żaneta               II II F
14. Wróblewski Przemysław  I A/E
15. Wydra Angelika               II H
16. Zdebel Dżesika               I A/E

Lista rezerwowa:

1. Śmigała Tomasz                  II F
2. Siemienkiewicz Zuzanna   I A/E

——————————————————————————————

Wyniki rekrutacji uczniów ZSP Nr 2 w Rudzie Śląskiej
wyjazd w terminie 03.11. – 28.11.2014 r.

Lp.  Nazwisko i imię ucznia    Klasa  Suma punktów
1.    Bartoszek Sabina               I AE    27,5
2.    Brzeska Sonia                    I F/R    22
3.    Domagalski Dawid             II B/E    32
4.    Fraus Anna                        I H    39
5.    Gałan Damian                    I F/R    36
6.    Gross Klaudia                    I H    32,5
7.    Górska Dominika               I A/E    26,5
8.    Hergesel Kamila                IA/E    35,5
9.    Jach Natalia                      I H    27,5
10.  Jakubiec Kinga                  I A/E    39,5
11.  Kęsik Karolina                   I F/R    25
12.  Kralka Angelika                 I A/E    28
13.  Kwaśniewska Klaudia         I H    33,5
15.  Lewandowska Katarzyna    I F/R    18
16.  Nowak Wiktoria                 I H    27,5
17.  Olas Maciej                       I A/E    29,5
18.  Piątek Karolina                  II B/E    33,5
19.  Salon Edyta                       I A/E    30,5
20.  Skudlik Karolina                 I A/E    31
21.  Smyła Aleksandra              I A/E    28
22.  Witkowska Żaneta              I H    27
23.  Zawół Klaudia                    I A/E    38,5

——————————————————————————————

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu na praktyki zagraniczne w Portugalii w terminie 03.11. – 28.11. 2014 r.

1. Bartoszek Sabina              I F/R
2. Domagalski Dawid            II B/E
3. Fraus Anna                        I H
4. Gałan Damian                   I F/R
5. Gross Klaudia                    I H
6. Hergesel Kamila                I A/E
7. Jakubiec Kinga                   I A/E
8. Kralka Angelika                  I A/E
9.  Kwaśniewska Klaudia         I H
10. Nowak Wiktoria                I H
11. Olas Maciej                       I A/E
12. Piątek Karolina                 II B/ E
13. Salon Edyta                      I A/E
14. Skudlik Karolina               I A/E
15. Smyła Aleksander             I A/E
16. Zawół Klaudia                     I A/E

Lista rezerwowa:

1. Witkowska Żaneta                 I H
2.  Górska Dominika                 I A/E

 


3. Podsumowanie projektu

Dobiegła końca realizacja kolejnego projektu staży zagranicznych w naszej szkole.

Projekt pt. „Staże w hotelach i restauracjach europejskich szansą na rozwój zawodowy i osobisty” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego wartość to 518 219,23 PLN.

Projekt zakładał w okresie od kwietnia 2014 r. do stycznia 2015 r. dwa wyjazdy do Granady w Hiszpanii i jeden wyjazd do Lizbony w Portugalii. Grupa beneficjentów projektu liczy 48 osób, a są nimi uczniowie drugiej i trzeciej klasy uczący się zawodów technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz i technik obsługi turystycznej. Opiekunkami uczestników staży były panie Wiesława Cyganek, Alina Porębska oraz Kornelia Witała.

Celem nadrzędnym projektu było zaspokojenie istotnych potrzeb uczestników stażu w zakresie zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych, zwiększających ich szanse zatrudnienia na otwartym europejskim rynku pracy, potwierdzonych dokumentem Europass Mobility, a także konfrontacja posiadanej wiedzy teoretycznej z praktyką stosowaną w zagranicznych firmach. Zagraniczny staż to szansa na poznanie kultury i obyczajów krajów przyjmujących.

Uczestnictwo w projekcie pozwoliło uczniom rozwijać umiejętność praktycznego wykorzystania języka angielskiego, w szczególności w zakresie słownictwa branżowego. Była to okazja do pobudzenia kreatywności i przedsiębiorczości uczestników, rozwijania ich umiejętności współdziałania w grupie, zdolności adaptacji do specyficznych warunków pracy w odmiennym kulturowo środowisku, a także zwiększenia poczucia pewności siebie w życiu codziennym i samodzielności w sytuacjach zawodowych.

Trzy grupy szczęśliwców wyłonione zostały w wyniku procesu rekrutacji, w ramach którego uczniowie wypełniali formularz aplikacyjny, pisali list motywacyjny, test z przedmiotów zawodowych oraz z języka angielskiego, a także uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej, prowadzonej w języku angielskim. Przed wyjazdem beneficjenci projektu uczestniczyli w programie przygotowawczym, który obejmował zajęcia z native speakerami z języka angielskiego i hiszpańskiego, spotkania z psychologiem szkolnym, w czasie których uczniowie uczyli się współdziałać w grupie i radzić sobie w sytuacjach trudnych oraz w spotkaniach z koordynatorem projektu, na których poznawali program staży zagranicznych i szczegóły swojego pobytu w Hiszpanii i Portugalii.

Czterotygodniowy pobyt uczniów w hiszpańskiej Granadzie był wspaniałym doświadczeniem zawodowym i niezwykłą przygodą. Pracując w hiszpańskich firmach wzbogacali swoje doświadczenie zawodowe o nowe umiejętności, wykorzystując język angielski branżowy. Wszyscy poznali smaki i bogactwo kuchni hiszpańskiej, szczególnie ryby i owoce morza.

W trakcie pobytu w Granadzie uczniowie mieszkali w wieloosobowych apartamentach, co wymagało od nich samodzielności i umiejętności podejmowania decyzji (zakupy, przygotowywanie śniadań i obiadów, pranie, sprzątanie), a także współdziałania z innymi i tolerancji.

W czasie weekendów realizowany był bogaty program kulturalny, dzięki któremu uczniowie poznali wspaniałe zabytki Granady, o której sami Hiszpanie mówią, że kto nie widział Granady, nic nie widział. Zobaczyli m.in. Alhambrę, arabską dzielnicę Albaicin i cygańską dzielnicę Sacromonte z jej jaskiniami, w których odbywają się występy flamenco. Na Gibraltarze wjechali (niektórzy wspięli się) na skałę gibraltarską, z której wypatrywali brzegów Afryki.

W Sevilli, stalicy Andaluzji i flamenco podziwiali wybudowany z okazji EXPO Plac Hiszpański i inne wspaniałe zabytki miasta, a w Maladze, mieście narodzin Pabla Picassa, oprócz zabytków poznali śródziemnomorską plażę.

W Lizbonie uczniowie pracowali w wyśmienitych restauracjach, gdzie poznawali kuchnię śródziemnomorską, japońską i francuską, w hotelach i hostelach oraz biurach podróży. Wszędzie tam szlifowali swój język angielski, wzbogacali znajomość języka portugalskiego, uczyli również swoich portugalskich kolegów z pracy polskich zwrotów. Stażyści mieszkali w dwuosobowych, wygodnych pokojach Hotelu Nacional, który znajduje się w centrum miasta, niedaleko stacji metra. Metro na cztery tygodnie stało się głównym środkiem transportu dla wszystkich stażystów.

W weekendy poznawali wspaniałe zabytki Lizbony, liczne muzea, dzielnicę Belem, wraz z jej klasztorem Hieronimitów, wieżą Belem oraz pomnikiem Odkrywców. Zjedli tam znane na cały świat pyszne ciasteczka Pasteis de Belem. Zobaczyli tak wspaniałe miejsca, jak wysunięte najdalej na zachód miejsce w Europie – Cabo da Roca, Sintrę z jej willą Quinta da Regaleira i tajemniczym parkiem pełnym symboli i znaczeń, znane z 30 metrowych fal Nazare, malownicze otoczone średniowiecznym murem miasteczko Obidos, w którym każdego roku odbywa się festiwal czekolady oraz Fatimę, niezwykłe miejsce objawień i kultu maryjnego. Mieli okazję odwiedzić gościnną Polską Ambasadę w Lizbonie i poznać jej ambasadora oraz konsula.

Szczegóły pobytu wszystkich stażystów, nabyte przez nich umiejętności, w postaci potraw kuchni hiszpańskiej oraz portugalskiej, a także wspomnienia i piękne zdjęcia, to wszystko można było poznać w trakcie Dnia Iberyjskiego, który odbył się 28 stycznia 2015r. w naszej szkole.

 

.