Bieżący rok szkolny to bardzo intensywny czas pracy, w czasie którego odbyły się i dalej odbywają liczne rozmowy oraz organizowane są w nasze szkole spotkania, prelekcje i warsztaty dla uczniów. Poniżej przedstawiamy te już zrealizowane oraz tzw. zapowiedzi.

Działania profilaktyczne:

1. We wrześniu wszystkie klasy rozpoczynające naukę w naszej szkole uczestniczyły w dwugodzinnych zajęciach integracyjnych mających na celu nie tylko wzajemne poznanie się, ale też wspólną zabawę oraz utworzenie przyjaznej atmosfery w każdej z klas sprzyjającej wzajemnym relacjom.

2. W październiku, listopadzie i grudniu klasy kończące szkołę uczestniczyły w warsztatach nt „Autoprezentacja
i przygotowanie do wejścia na rynek pracy”
, na których poznały podstawowe zasady właściwego zaprezentowania się potencjalnemu pracodawcy, zachowania w trudnych sytuacjach, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, zasady poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

3. W I semestrze został zrealizowany w kl. pierwszych program profilaktyczny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”,
w ramach którego odbyły się prelekcje nt. „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?” oraz „Co wiemy o FAS?” Zajęcia miały na celu poszerzyć wiedzę oraz świadomość młodzieży oraz pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji.

4. W grudniu odbyła się akcja profilaktyczna nt. HIV i AIDS z okazji obchodzonego 1 grudnia Dnia Walki z HIV/AIDS. Z tej okazji odbył się też w ZSO nr 2 międzyszkolny konkurs wiedzy nt HIV/AIDS, w którym brała udział drużyna z naszej szkoły.

5. W marcu klasy kończące szkołę uczestniczyły w warsztatach nt „Aktywizacja uczniów na rynku pracy” prowadzonych przez przedstawiciela Biura Pośrednictwa Pracy w celu poszerzenia wiedzy, poznania ofert biura oraz możliwości uzyskania pomocy w odnalezieniu się na rynku pracy po zakończeniu szkoły.

6. Również w marcu rozpoczęty został cykl zajęć nt. „Zapobieganie depresji i samobójstwom” w kl. pierwszych oraz w kwietniu wybrane klasy drugie i trzecie będą uczestniczyć w konferencji nt, „Depresji” organizowanej w MCK Ruda Śl. Zajęcia mają na celu poszerzyć wiedzę, uświadomić problem oraz wskazać możliwości zapobiegania
i leczenia.

7. Na kwiecień zaplanowane są również warsztaty nt „Czerniak – co o nim wiemy?” w wybranych klasach w celu uświadomienia młodzieży zagrożenia związanego z rozwojem nowotworu skóry w efekcie nierozsądnego korzystania
z kąpieli słonecznych.

8. W II semestrze odbyły się również dwukrotnie zajęcia pedagogiczne przygotowujące młodzież do wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe do Włoch i Portugalii.

9. Dnia 4 kwietnia 2017 r. zorganizowany zostanie SZKOLNY DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA, w ramach którego zostaną przeprowadzone warsztaty nt różnych aspektów naszego zdrowia. Na warsztaty zostaną zaproszone wybrane klasy a relacja z imprezy zostanie opisana w późniejszym terminie.

Zostaw komentarz