Bieżący rok szkolny to czas wielu spotkań, warsztatów i zajęć dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień i promowania zdrowego stylu życia, który to przecież leży u podstaw dobrego samopoczucia, a co za tym idzie satysfakcjonującego funkcjonowania.

Zajęcia, które miałyśmy przyjemność zorganizować i wprowadzić w życie szkolne, to:

  1. Warsztaty integracyjne prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego dla klas rozpoczynających naukę w naszej szkole we wrześniu 2018r, na których poza zapoznaniem się, mieliśmy też niejednokrotnie okazję dobrze się bawić i zarażać śmiechem i radością…
  2. W ramach realizacji projektu „Profilaktyka alkoholowa” gościliśmy pana Dariusza Pietrek (Śląskie Centrum Profilaktyki), który przeprowadził interesujące i pouczające zajęcia z tego zakresu oraz panią Aleksandrę Pistelok (MOPS), która w ramach zajęć uświadamiała nam skutki spożywania alkoholu dla dziecka przez pijące kobiety będące w ciąży (problem FAS/FAE);
  3. Uczniowie wybranych klas mieli okazję uczestniczyć w ramach zajęć z przedsiębiorczości w warsztatach prowadzonych przez psychologa szkolnego nt „Komunikacji niewerbalnej” – jej form, skutków, możliwości, interpretacji…
  4. Również w wybranych klasach odbyły się zajęcia z psychologiem szkolnym dotyczące trudnego tematu, którym są zachowania agresywne i przemoc. Mają one na celu zwrócenie uwagi na wagę problemu, jego skutki oraz zapobieganie tego typu zachowaniom w relacjach interpersonalnych. Każdy ma bowiem prawo czuć się dobrze i bezpiecznie, by żyć w pełni i szczęśliwie.
  5. Profilaktyka narkomanii to kolejny ważny temat, który pojawił się na spotkaniach głównie w klasach pierwszych. Zajęła się nim pani Aleksandra Pistelok (MOPS), która również współpracuje z punktem konsultacyjnym z zakresu narkomanii w MOPS w Rudzie Śl, gdzie osoby zainteresowane problemem mogą uzyskać indywidualne poradnictwo, wsparcie i wskazówki w wymienionym zakresie.
  6. W ramach zapobiegania przestępczości nieletnich i odpowiedzialności prawnej w kilku klasach już przeprowadził (i będzie kontynuował) prelekcje przedstawiciel Policji pan Roman Aleksandrowicz. Zajęcia mają charakter informacyjno – uświadamiający i cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczestniczącej w nich młodzieży.
  7. Klasy kończące szkołę w bieżącym roku szkolnym objęte są głównie tematyką z zakresu Doradztwa Zawodowego. W związku z tym zaproszeni goście pani Sylwia Górska (Młodzieżowe Centrum Kariery) oraz pani Monika Trzeciak (PUP) przeprowadziły warsztaty dotyczące funkcjonowania młodzieży na współczesnym rynku pracy oraz tworzenia portfolio Indywidualnego Projektu Kariery. Możliwe są też indywidualne konsultacje w tym zakresie u psychologa szkolnego.
  8. Dnia 20 marca w szkole zorganizowany został tradycyjnie Dzień Promocji Zdrowia. Zaproszone klasy uczestniczyły w ciekawych i inspirujących prelekcjach nt „Anoreksji i bulimii”(pani Irena Zaszkodna z PPP) oraz w prelekcjach nt „Zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym” (pani Małgorzata Klimunt, przedstawicel firmy EkaMedica). W ramach imprezy dla każdego ucznia przewidziany był poczęstunek i drobny prezent, a osoby chętne mogły sprawdzić swoją wiedzę na konkursie nt „Uzależnień i zdrowego stylu życia”, który zakończył imprezę.
  9. Do końca roku szkolnego zaplanowane są jeszcze zajęcia z zakresu „Czerniaka” dla klas pierwszych prowadzone przez pedagoga szkolnego oraz wyjście dla klas trzecich do CKU na warsztaty pt „Ja i moja kariera”.

Wszystkich naszych uczniów zachęcamy do wprowadzenia zdobytej wiedzy i umiejętności w życie, by było one zdrowe, pełne energii i satysfakcjonujące teraz i w przyszłości.