Projekt międzynarodowych w Zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2

20 listopada 2018 roku rozpoczęło się 1 spotkanie partnerów projektu “Good school for the 21st century”. Wizyta trwała 5 dni, a gospodarzem spotkania była nasza szkoła. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+, Akcja KA2 – partnerstwo szkół.

Program spotkania był bardzo bogaty. Uczniowie i nauczyciele przyjechali do nas z przygotowanymi prezentacjami i materiałami, gotowi do podejmowania nowych wyzwań.

Spotkanie w Polsce – pierwsze wrażenia

Rozpoczęliśmy od przedstawienia naszych miast i szkół. Z wielką ciekawością słuchaliśmy informacji o Istambule, Levicach, Egerze, Postojnej, Boskovicach i Rudzie Śląskiej. W dalszej części uczniowie zaprezentowali jakie działania podejmowane są w naszych krajach w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Odbyły się również warsztaty dla uczniów związane z dziedzictwem kulturowym naszych krajów. W sali komputerowej uczniowie, korzystając z przygotowanych przez prowadzącego  gier multimedialnych,  poznali obiekty w naszych krajach wpisane na Światową Listę UNESCO. Sprawdzili swoją wiedzę o krajach partnerskich  rozwiązując test z wykorzystaniem Kahoot-a. Pod okiem nauczycieli przedmiotów turystycznych, planowali podróż po naszych krajach uwzględniając atrakcje turystyczne państw oraz sposób i koszt podróży. Wspólnie z nauczycielami uczyli się tańców narodowych. My nauczyliśmy naszych partnerów tańczyć trojaka a zajęcia zakończyliśmy wspólnym odtańczeniem poloneza.

Ważnym punktem naszego spotkania była inscenizacja przygotowana przez naszych uczniów na temat odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. W czasie tej części równiej nasi goście zabrali głos i zaprezentowali wybranego bohatera narodowego swojego kraju.

Nauczyciele podzielili się swoją wiedzą z zakresu zarządzania szkołą. Podjęto następujące tematy:

  1. Tworzenie wizerunku innowacyjnej szkoły: Stambuł
  2. Zewnętrzna i wewnętrzna ocena jakości pracy w szkole: Levice
  3. Zasady etyczne w zarządzaniu szkołą: Eger
  4. Motywacja ludzi: Ruda Śląska
  5. Schemat organizacyjny zarządzania szkołą: Postojna
  6. Długoterminowe partnerstwa szkoły: Boskovice

W czwartek (22 listopada 2018 r.) odbyło się spotkanie z władzami miasta Ruda Śląska. Gości zaproszono do sali sesyjnej Rady Miasta, gdzie przyjęła ich Pani Grażyna Dziedzic – Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz Pani Grażyna Jaszczyk – Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty w Rudzie Śląskiej. Podczas wizyty, Panie przedstawiły nasze miasto oraz poznały naszych partnerów projektowych.

Cele projektu

Jednym z celów spotkań partnerskich jest promocja kraju i regionu. My w ramach tego działania zaprosiliśmy naszych gości na wycieczkę po stolicy naszego województwa – Katowicach. Spacer po ulicach miasta a szczególnie wizyta w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia zrobiła wielkie wrażenie. Tego dnia zwiedziliśmy również robiący wrażenie Stadion Śląski i przylegający park, a w ramach wspólnych posiłków serwowane były pyszne dania kuchni polskiej i śląskiej.

Jakie korzyści odnieśli uczestnicy po tym spotkaniu? Mamy nową wiedzę na temat krajów, miast i szkół partnerskich,  rozumiemy i przyjmujemy różnorodność kultur europejskich, poszerzyliśmy swoją wiedzę  z zakresu geografii, turystyki i historii naszych państw. Rozwinęliśmy nasze kompetencje w zakresie pracy zespołowej, umiejętności prezentacji, wymiany doświadczeń, komunikacji interpersonalnej. Nauczyciele poszerzyli swoja wiedzę na temat metod i praktyk stosowanych w  zarządzaniu szkołą, zaplanowali wdrażanie dalszych działań projektowych. 


Spotkanie sfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Artykuł odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów, Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.