W dniach 19 i 20 września 2017 r. klasy pierwsze uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych nt „Psychomanipulacji i zagrożeń ze strony sekt”, które przeprowadził w naszej szkole pan Dariusz Pietrek ze Śląskiego Centrum Profilaktyki w Chorzowie.

W ramach zajęć uczniowie mieli okazję poznać różne formy manipulacji, którymi na co dzień każdy z nas jest atakowany oraz w drugiej części najbardziej popularne sekty i ich formy działalności.

Zajęcia są kontynuacją działań rozpoczętych w ubiegłym roku szkolnym w ramach profilaktyki zagrożeń ze strony sekt. Dla osób, które nie uczestniczyły w zajęciach podajemy poniżej parę najważniejszych informacji.

CO TO JEST SEKTA ?

Grupa ludzi, którzy oderwali się od kościoła lub grupy religijnej:

 • grupa przyjęła własne zasady doktrynalne i organizacyjne o piramidalnej strukturze władzy
  i przywilejów;
 • członkowie sekty są przekonani o słuszności swego oddzielenia jedynie oni posiadają zbawczą prawdę:
 • na czele grupy stoi mistrz, guru – jej założyciel, któremu winni całkowite i bezgraniczne posłuszeństwo.

PRZYCZYNY WSTĘPOWANIA DO SEKT:

 • kryzys wiary
 • poszukiwania filozofii życia
 • znudzenie codziennością
 • zaspokojenie ciekawości
 • stan zrezygnowania
 • załamanie niepowodzeniami
 • iluzoryczna atrakcyjność sekt
 • namowy przyjaciół znajomych

 

DO SEKTY MOŻNA TRAFIĆ NA WIELE SPOSOBÓW.

Może stać się to zupełnie przypadkiem, bądź w efekcie odpowiednio przygotowanego werbunku, jaki dana sekta przeprowadziła (często metoda „flirtu”).

Członkiem sekty nie zostaje się w ciągu godziny, jednego dnia czy tygodnia, zazwyczaj jest to  proces stopniowy, rozciągnięty w czasie.

PRZYCZYNY PRZYNALEŻNOŚCI DO SEKT

Do sekty może zostać zwerbowany każdy, niezależnie od środowiska, w jakim żyje, jak również od wieku. Wszystko zależy od zdolności osoby rekrutującej. Niektórzy przed wstąpieniem do sekty borykają się z poważnymi problemami psychicznymi, jednak zdecydowana większość to zrównoważeni, inteligentni ludzie, idealiści, którzy odebrali gruntowne wykształcenie i nierzadko pochodzą z powszechnie szanowanych rodzin.

Sekta przede wszystkim poszukuje ludzi opiekuńczych, odpornych psychicznie i mających silną motywację. Przynależność do destruktywnej sekty zapewnia niektórym ludziom takie możliwości samorealizacji, jakich nie znajdowali w życiu rodzinnym, czy działalności społecznej. Niektórzy
z nich mają autentyczną potrzebę współdziałania z innymi w ramach jakiejś organizacji lub grupy występującej w obronie pewnych społecznych albo religijnych wartości. Tymczasem tylko nieliczne środowiska dają możliwość zaspokojenia tego typu potrzeb. Sekty bazują na tej ludzkiej potrzebie, dając ludziom złudne poczucie bycia członkami wspólnoty. Bardzo często ludzie wstępują do sekt w okresie, gdy pozostają pod działaniem silnego stresu, związanego niekiedy z poważnymi zmianami w życiu.

Przyczyną przynależności do sekt jest współwystępowanie dwóch czynników: podatności osobistej jednostki oraz manipulacyjnego oddziaływania grupy. Z jednej strony jednostka poszukuje rozwiązania istotnych dla niej problemów i wsparcia, a z drugiej sekta przeprowadza działalność werbunkową, dostosowując swój wizerunek do potrzeb i zainteresowań osoby poszukującej.

METODY WERBOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW:

 1. Działania na psychikę

 2. Obietnice lepszego życia

 3. Poczucie bezpieczeństwa i siły w grupie

 4. Oderwanie od domowych problemów

KONSEKWENCJE ODEJŚCIA OD GRUPY:

 1. Terror
 2. Zastraszanie
 3. Groźby

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 1. Rodzice
 2. Przyjaciele
 3. Wychowawca/ nauczyciele
 4. Policja
 5. Ośrodki Parafialne
 6. Telefon zaufania dla osób zagrożonych przez sekty (22) 543 99 99
 7. Śląskie Centrum Informowania o sektach
  i grupach manipulacyjnych „KANA”
  tel. (32) 608 2676
  e-mail: sekty_katowice@op.pl
  www.katowice.kulty.info
 1. Śląskie Centrum Profilaktyki
  Dariusz Pietrek
  tel. 501 487 344 (do godz. 22.00)

 

Zostaw komentarz