W Zespole Szkół nr 2 działa Rada Rodziców.

Konto bankowe Rady Rodziców:
ING Bank Śląski
26 1050 1214 1000 0090 8272 1516

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której dziecko uczęszcza.