Od września 2018 roku nasza szkoła realizuje kolejny projekt programu Erasmus+, który obejmuje działania w ramach Akcji KA2 – Partnerstwo szkół – “Good School For The XXI Centruty”. Koordynatorem projektu jest  Alena Krtikova, nauczyciel ze szkoły w Levicach (Słowacja). Do współpracy zaproszone zostały szkoły z : Egeru (Węgry), Istambułu (Turcja), Bojkovic (Czechy), Postojnej (Słowenia) i Rudy Śląskiej (Polska).

Czas trwania projektu to 24 miesiące (1 września 2018 – 31 sierpnia 2020)

Założenia projektu:

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych ucznia na miarę XXI wieku. Realizując zadania uczniowie będą między innymi podnosić swoje kompetencje językowe, obywatelskie i organizacyjne. Będą wykorzystywać nowoczesne media w celu zdobywania i selekcji informacji, współpracować  w zespole i zarządzać zadaniami grupy, rozwijać swoją kreatywność. Bardzo ważnym elementem projektu jest budowanie szacunku dla innych kultur i tradycji własnego narodu.

Powyższe założenia będą realizowane podczas 6 spotkań szkół partnerskich organizowanych kolejno w: Rudzie Śląskiej, Istanbule, Egerze, Levicach, Bojkovicach i Postojnej, w którym bierze udział min. 2 nauczycieli i 4 uczniów z każdej szkoły. Przewiduje się, że na każde ze spotkań partnerzy  przywożą określone materiały na dany temat w formie prezentacji PP, video, publikacji, przedstawienia, zdobywając w ten sposób niezbędną wiedzę i kompetencje. W czasie warsztatów uczniowie i nauczyciele będą wymieniali się tą wiedzą i porównywali swoje doświadczenia.

Przygotowania do każdego spotkania będzie wymagało przygotowania po stronie nauczycieli referujących zagadnienie na spotkaniu roboczym partnerów projektu oraz pracy z młodzieżą, którą należy pokierować, wesprzeć i sprawdzić poziom przygotowania.

Kolejny projekt programu Erasmus+ daje nam szansę na rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli potrzebnych w życiu i pracy w społeczeństwie XXI wieku.

Obecnie przygotowujemy się do pierwszego spotkania partnerskiego, które odbędzie się w naszej szkole. Już 20 listopada2018 r. będziemy witać naszych zagranicznych gości w Polsce. W programie naszego spotkania przewidujemy m.in.:

  • przedstawimy nasze miasta i szkoły,
  • zdamy raport z działań jakie podjęły nasze kraje w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego,
  • odbędą się warsztaty na temat planowania podróży po krajach partnerskich,
  • podejmiemy dyskusję na temat patriotyzmu dawniej i dzisiaj,
  • poznamy, poprzez gry interaktywne, wybrane obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO,
  • zaprezentujemy swoje dziedzictwo narodowe i regionalne prezentując tańce narodowe,
  • nauczyciele podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat dobrego zarządzania pracą szkoły.

Koordynatorem działań w naszej szkole jest pani Małgorzata Rzepka (nauczyciel matematyki). Wszystkich chętnych do współpracy (nauczycieli i uczniów) prosimy o kontakt. Ten projekt to szansa dla nas wszystkich.

Aneta Skuczeń (nauczyciel IT)