XXI wiek to czas ludzi świadomych ekologicznie. Staramy się dzielić informacjami w zakresie wiedzy ekologicznej, wszyscy pragniemy też żyć na czystej planecie. Jakie zatem działania podejmują urzędnicy, mieszkańcy i uczniowie, by nasze najbliższe otoczenie było czyste?

Ruda Śląska to miasto, które w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia utworzenia. Od lat sześćdziesiątych XX wieku sporo się jednak zmieniło – zwłaszcza w kwestii korzystania z dóbr naturalnych i poszanowania przyrody. O kwestii ekologii w naszym mieście rozmawiamy z Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa – panią Ewą Wyciślik.

Co robi Ruda Śląska, by nasza planeta była czysta? Przede wszystkim – prowadzi zrównoważoną gospodarkę odpadami komunalnymi, pomimo trudności z jej składowaniem i utylizacją. Nasze miasto nie posiada bowiem własnego wysypiska śmieci ani regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Całe nasze miasto jest objęte segregacją śmieci. Obecnie stawka za wywóz śmieci jest podniesiona przez coraz to droższą opłatę za odpady. Musimy segregować śmieci, to dziś podstawa naszej gospodarki. […] Między innymi z plastiku ponownie stworzyć można swetry termiczne, tak zwane polary. Z tych śmieci można także tworzyć paliwo alternatywne, co jest bardzo ważne i zmniejsza koszty ogrzewania – mówi nam Ewa Wyciślik. – Obecnie w Polsce gospodarka idzie w kierunku odzyskiwania ze śmieci kolejnych produktów, a nie ich spalania. Polak generuje około 350 kg odpadów na rok! Oznacza to, że codziennie tworzymy około 1 kilograma śmieci. Dlatego segregacja jest strasznie ważna.

Jednak ochrona środowiska to nie tylko uwaga podczas wyrzucania śmieci. Ruda Śląska przez wiele lat związana była z przemysłem ciężkim – działały tutaj liczne kopalnie i huta żelaza. Co zaś z miejscami, które pozostają zanieczyszczone po dawnych przedsiębiorstwach?

Na terenie dawnej koksowni, w którym istnieje skażony grunt, ziemia zostanie oczyszczona i przywrócona do stanu pierwotnego, niezniszczonego, ponownie dostępnego dla mieszkańców – mówi nam Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. – Obecnie zrewitalizowana została jedna z hałd. Jest to hałda pocynkowa, która została oczyszczona. Zasadzono na niej odpowiednie rośliny asymilujące niebezpieczne związki. Obecnie ta hałda jest lokalną atrakcją – w zimę można zjeżdżać na niej na sankach, są także konstrukcje do wypoczynku w czasie wiosny czy lata. Utworzono także punkt widokowy, z którego zobaczyć możemy w góry! – dodaje.

W 2017 roku wykonana została w naszym mieście mapa akustyczna. Na jej podstawie stworzono program ochrony przed hałasem – w nim zawarte są działanie, jakie podjąć ma miasto czy GDDKiA w przypadku hałasu związanym z transportem i drogami. Jeśli chodzi o zakłady pracy – odpowiednie decyzje wydaje urząd po pomiarach Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Aby wyciąć drzewa, obywatele muszą złożyć wniosek i wycinka możliwa jest dopiero po rozpatrzeniu tego wniosku przez urząd. Nie można dokonywać takich zmian samodzielnie; wszystko musi to być wykonywane zgodnie z planami środowiskowymi.

Ochrona środowiska to także przyroda i zieleń. Wbrew pozorom nasze miasto to miasto naprawdę dość zielone – dodaje Wyciślik. – Mamy lasy państwowe oraz parki, a nawet ścieżki spacerowo-rowerowe z zachowaną naturalną przyrodą: drzewami, krzewami czy zwierzętami. Tam pozostała dzika, naturalna zieleń, niezmieniona przez człowieka. Obecnie realizowany zostanie „Trakt rudzki” łączący dzielnice naszego miasta, w tym także wspomnianą hałdę. Dzięki temu przez Rudę Śląską będzie można przespacerować się pasami zieleni. To świetna alternatywa wypoczynku na wolnym powietrzu.

Miasto posiada program ochrony środowiska, uchwalony 24 stycznia przez Radę Miasta. Są tam działania określone do roku 2026 roku. Ten program spina wszystkie komponenty związane ze środowiskiem w naszym mieście – czyli działania związane z ochroną powietrza, gospodarką wodno-ściekową, gospodarowaniem odpadami, działaniami w zakresie zieleni, adaptacji do zmian klimatów oraz działaniami związanymi z sytuacjami awaryjnymi.

Nasze miasto posiada trzy oczyszczalnie ścieków i liczne przepompownie. Pytamy o to, czy każdy mieszkaniec naszego miasta ma szansę skorzystać z miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Tak, nasze miasto to jedna wielka aglomeracja. Praktycznie cała Ruda Śląska jest skanalizowana. Niewielka liczba domów jednorodzinnych posiada własną gospodarkę kanalizacyjną, np. osadniki czy oczyszczalnie przydomowe.

Zasadniczo mamy w naszym mieście praktycznie stuprocentowe skanalizowanie – mówi pani Naczelnik – Dzięki pozyskanym przez miasto środkom, przebudowaliśmy nasze oczyszczalnie. Stworzyliśmy trzy nowoczesne oczyszczalnie ścieków oraz przepompownie wody.

Urząd Miasta stara się edukować i zachęcać mieszkańców do życia zgodnie z ideą eko i zero waste. Urzędnicy z chęcią pojawiają się w szkołach czy przedszkolach, pokazując młodym Rudzianom, jak ważna jest ekologia. Finansowane są też materiały edukacyjne czy nagrody dla szkół na konkursy związane z byciem świadomym ekologicznie obywatelem.

Ruda Śląska wspiera także i dorosłych – pomaga usuwać niebezpieczny azbest, a także dofinansowuje zakup i wymianę starych, niebezpiecznych pieców węglowych na nowoczesne, ekologiczne piece, spełniające unijne standardy.

Trzeba jednak pamiętać, że na życie w ekologicznym mieście wpływ mają wszyscy jego mieszkańcy. Zatem to nasza wspólna praca może odmienić naszą planetę.

Opracował Patryk Obarski, uczeń klasy 3FR (kwiecień 2019r.)


Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Erasmus+. Artykuł odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów, Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.