Któregoś dnia każdy znajdzie się w sytuacji, kiedy to będzie poszukiwał dla siebie odpowiedniej pracy. Może stanie się to już w najbliższych miesiącach, a może za parę lat. Do tego momentu warto się przygotować i mieć świadomość oraz wiedzę na temat tego, co wówczas będzie istotne i może zaważyć na naszym sukcesie w tym zakresie.

Oczekiwania pracodawców są różne, ale na niektóre z nich możemy się świadomie przygotowywać przez wiele lat, np. zdobywając odpowiednie kwalifikacje w trakcie realizowania drogi edukacyjnej, rozwijając w sobie umiejętności, które przydadzą się zapewne nie tylko w pracy, ale także w szeroko rozumianym zarządzaniu sobą.

Dziś przedstawię Wam parę informacji, które zebrałam na tę okoliczność. Zachęcam do zapoznania się i autorefleksji…co mogę już zacząć robić dziś, co zaowocuje w przyszłości…w myśl pytania:

Co robisz dzisiaj, aby stać się mistrzem ?” (Dayton McLane)

Pracodawca poszukując pracownika ma wobec niego pewne oczekiwania. Zasadniczo możemy je podzielić na trzy grupy:

 1. Kompetencje zawodowe: specyficzne umiejętności niezbędne do wykonywania zadań właściwych dla danego stanowiska pracy

 2. Kompetencje interpersonalne: umiejętności kontaktowania się z ludźmi, bycia komunikatywnym, współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów międzyludzkich

 3. Kompetencje samoorganizacyjne: zarządzanie czasem, samodzielność, podejmowanie decyzji i przejawianie inicjatywy, odporność na stres, chęć do pracy.

Czego brakuje kandydatom do pracy:

 1. Nie spełnienie przez kandydatów oczekiwań pracodawców związanych z pracą na danym stanowisku, nie wystarczające doświadczenie zawodowe.

 2. Barki w kompetencjach interpersonalnych.

 3. Niewystarczająca motywacja do pracy, brak samodzielności, przedsiębiorczości, odporności na stres

PLAN SKUTECZNEGO POSZUKIWANIA PRACY:

 1. Określenie własnych kompetencji (predyspozycji zawodowych).

 2. Ocena własnych możliwości (jakie czynności możemy wykonywać, jeżeli mamy dane wykształcenie, uprawnienia, kursy, umiejętności).

 3. Analiza rynku pracy, na którym będziemy poszukiwać pracy.

 4. Wybór potencjalnych pracodawców, z którymi chcielibyśmy nawiązać współpracę.

 5. Poszukiwanie informacji nt potencjalnych pracodawców.

 6. Nawiązanie kontaktu z pracodawcami.

 7. Zaprezentowanie swojej aplikacji potencjalnym pracodawcom.

ANALIZA SWOT

MOJE MOCNE STRONY

Odpowiedz sobie m.in. na pytania:

– co umiem robić dobrze ?

– co wyróżnia mnie na tle innych ludzi ?

– jakie umiejętności udało mi się zdobyć do tej pory ?

– jakie są moje atuty ?

(Przydatne są tu: znajomość języków obcych, umiejętności techniczne, cechy osobowości typu: uczciwość, lojalność czy wysoka motywacja do pracy)

MOJE SŁABE STRONY

Zastanów się nad:

– swoimi słabościami

– tym, co robisz najgorzej

– tym, czego nie umiesz, a powinieneś

– swoimi cechami, które przeszkadzają Ci
w pracy

– obawami, które Cię trapią

(Wypisz to, co zdecydowanie hamuje Twój rozwój, np. brak znajomości programów komputerowych, brak doświadczenia zawodowego, słaba dyscyplina, lenistwo itp.)

MOJE SZANSE

Zwróć uwagę na otoczenie i wypisz zjawiska
z zewnątrz, które mogą Ci pomóc wspiąć się na szczyty kariery, zastanów się nad szansami, które pojawiają się wokół Ciebie, np. wzrost zapotrzebowania na specjalistów z Twojej dziedziny czy nowe znajomości.

MOJE ZAGROŻENIA

Spójrz na otoczenie krytycznym okiem, dokładnie przeanalizuj wszystko, co się dzieje wokół Ciebie, jakie stoją przed Tobą przeszkody, np. wzrost bezrobocia, ciągle zmieniające się wymagania pracodawców, wzrost konkurencji itp.

METODY POSZUKIWANIA PRACY

 1. Internetowe portale z ofertami pracy

 2. Rodzina i znajomi

 3. Agencje zatrudnienia

 4. Bezpośredni kontakt z pracodawcą

 5. Zakładki „KARIERA” na stronach firm

 6. Hufce pracy

 7. Gazety

 8. Urząd Pracy

 9. Portale społecznościowe – Facebook

 10. Biura karier

 11. Targi Pracy

ZASADY OGÓLNE AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

 1. Pełne zaangażowanie podczas szukania pracy

 2. Wytrwałość i odporność na początkowy brak rezultatów

 3. Konsekwencja w działaniu

 4. Duża ilość czasu poświęcona na szukanie pracy

Życzę wytrwałości w budowaniu swojej drogi rozwoju i kariery zawodowej. Odkrywajcie siebie, budujcie swoje kompetencje i zdobywajcie kwalifikacje, a świat stanie przed Wami otworem. Pomyślności !

„Aby coś zrobić, trzeba zacząć” (Horace Greely)

„Zacznij tam, gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób, co możesz” (Arthur Asie)

Sporządzono na podstawie prezentacji:

Aleksandry Ćwiklińskiej i Renaty Kumpin, WUP, Katowice

Zespołu ds poradnictwa zawodowego, metodyki przedsiębiorczości

Opracowanie:

Ewa Kułak