Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2019/2020
Podajemy do wiadomości skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wybrany w wyborach dniach 27 września 2019 roku.Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Laura Kusz – kl. 2AR
Zastępca przewodniczącego SU
Barbara Pazurek – kl. 2 E

Sekretarz SU
Oliwier Braun – kl. 1 EG

Przypominamy, że Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą przedstawiciele wszystkich klas (przewodniczący klasy, zastępca przewodniczącego klasy, skarbnik)