Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 9 do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych.

 

Konsultacje dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

 

Kształcenie zawodowe

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

W związku z powyższym  z nauczycielami kształcenia zawodowego w klasach 4 ustalono harmonogram zajęć stacjonarnych w szkole od 9-29 listopada. Zajęcia, które będą  odbywały się w szkole, nie będą odbywały się zdalnie. Każdy z nauczycieli uczących kontaktuje się z uczniami i ustala dzień i godzinę zajęć.

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego.

Lidia Spólny

 


Szanowni Państwo!

Od 24.10.2020 zmieniono zasady realizacji zajęć praktycznych w szkole branżowej i praktyk zawodowych w technikum.

Na stronie MEN znajduje się odpowiednia informacja.

 

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie- w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie technikum odbywający 4- tygodniowe praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne 1x w tygodniu mają je realizować w sposób zdalny w formie zadanego projektu zleconego przez opiekuna praktyk.

Uczniowie klasy 2 AP od jutra do 30 października realizują praktykę zdalnie w domu.

Pozostałe informacje przekażę w tym tygodniu.

Z poważaniem,
Lidia Spólny

 


Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszoną od soboty 17 października czerwoną strefą dla  Miasta Ruda Śląska, przechodzimy od poniedziałku na tryb nauczania zdalnego do odwołania.

Przypominamy, że uczestnictwo w tej formie nauki  jest realizacją przez ucznia obowiązku nauki. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach online lub innych formach nauki zdalnej zgodnie ze swoim planem lekcji w danym dniu i aktywnie komunikować się z nauczycielami i wychowawcami. Stąd tak ważne jest, aby uczniowie i rodzice regularnie logowali się do dziennika elektronicznego.

Uczniowie realizujący kształcenie zawodowe u pracodawców oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego uczęszczają na zajęcia praktyczne oraz praktykę zawodową bez zmian.

Na stronie szkoły w zakładce COVID-19 znajduje się „ Informacja o organizacji kształcenia na odległość” ( Załącznik do Zarządzenia nr 9 Dyrektora ZS2) oraz Aneks do Statutu.

Jednocześnie informujemy, że rodzice mogą konsultować się z nauczycielami od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 tylko za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub rozmowy telefonicznej.

Prosimy śledzić naszą stronę i wiadomości w dzienniku elektronicznym.

 

Z poważaniem,
Lidia Spólny