Dnia 04.04 2017 r. w naszej szkole został zrealizowany Szkolny Dzień Promocji Zdrowia pt.
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”.
W realizacji w/w programu brało udział ok. 200 uczniów z wybranych klas. Uczestniczyli oni w warsztatach i prelekcjach dotyczących różnych aspektów naszego zdrowia, jak :
1. Prelekcja nt „FAS i FAE”, przeprowadzona dwukrotnie przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyła wpływu alkoholu spożywanego przez matkę na mózg i funkcjonowanie nienarodzonego jeszcze dziecka i konsekwencje, z którymi boryka się ono później przez całe swoje życie;
2. Warsztat nt „Zasad prawidłowego odżywiania się” przeprowadzony przez nauczyciela przedmiotów gastronomicznych nt najważniejszych zasad związanych z naszym żywieniem, by służyło nam one, a nie szkodziło, że szczególnym uwzględnieniem roli śniadania;
3. Prelekcja nt „Zdrowy kręgosłup” przeprowadzona przez nauczyciela wychowania fizycznego nt funkcjonowania naszego kręgosłupa i warunków zachowania go zdrowym i sprawnym przez długie lata.

Po zakończonych prelekcjach i warsztatach młodzież mogła uczestniczyć w zorganizowanym konkursie wiedzy nt „Uzależnień i zdrowego stylu życia”, w ramach którego mogła sprawdzić swoją wiedzę z zakresu promocji zdrowia i zajęć profilaktycznych prowadzonych w szkole przez cały rok szkolny. W konkursie wzięło udział 30 uczestników. A zwycięzcami okazali się: 1.Karolina Kardasz,  2.Kamila Szynalska, 3.Paulina Klyszcz. Gratulujemy !
W ramach zajęć uczniowie, nauczyciele, prelegenci oraz zaproszeni goście w ramach promocji zdrowia i promowania zdrowego stylu życia otrzymali poczęstunek w postaci soków owocowych, oraz koktajlu i ciasteczek przygotowanych przez nauczyciela przedmiotów gastronomicznych z tzw. zdrowych produktów. Uczniowie zostali też poinstruowani, w jaki sposób sami mogą sobie przygotować tzw. zdrowy i pełnowartościowy posiłek.
Z okazji odbywającego się Szkolnego Dnia Promocji Zdrowia przygotowane zostały również gazetki tematyczne, na których umieszczono informacje dotyczące różnych aspektów zachowania i utrzymania dobrego stanu zdrowia oraz dostępne były ulotki na wymieniony temat, które zainteresowani uczniowie mogli wziąć dla siebie lub swoich bliskich.

Organizatorki imprezy – psycholog, pedagog i pielęgniarka szkolna – dziękują wszystkim uczniom za aktywność i kulturalne zachowanie podczas zajęć. Następne tego typu spotkanie już za rok. Zapraszamy !

Zostaw komentarz