15 października b.r. przeprowadzony zostanie w naszej szkole szkolny etap V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Jest to olimpiada ogólnopolska, kierowana głównie do uczniów  zdobywających zawód technika ekonomisty, technika handlowca, technika reklamy.Tematem wiodącym tegorocznej edycji jest “Gospodarstwo domowe jako podmiot ekonomiczny gospodarki rynkowej”. Problematyka i regulamin Olimpiady dostępne są na stronie CKU Konin w zakładce Olimpiada WiUH-M/Informator oraz u nauczyciela Beaty Rajnisz.

Zapraszam wszystkich chętnych do sprawdzenia swych umiejętności. Zapisy do 9 października w gabinecie 205.

Beata Rajnisz