Konkurs  “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” odbył się 17 listopada br. Uczestnicy I etapu rozwiązywali  indywidualnie jednakowy test składający się z 19 pytań wielokrotnego wyboru oraz 1 pytania otwartego. Komitet Szkolny po przeprowadzeniu konkursu i dokonaniu oceny testów, wyłonił  trzech uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów z testu.

Zwycięzcami tego konkursu są uczniowie klasy IV B:

1. Mateusz Pałkowski

2. Mirosław Walczak

3. Sandra Jaskólska

Wymienieni uczniowie stanowić będą zespół reprezentujący szkołę w  etapie  wojewódzkim.

 

Zostaw komentarz