W dniu 25 marca 2019 roku spisany został protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego modernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej. Prace, które ruszyły już w lutym bieżącego roku, poprawić mają stan budynku i standardy jego użytkowania.

W okresie od 23 stycznia 2019 roku do 25 marca 2019 roku przeprowadzono kompleksową inwestycję na podstawie zaleceń oceny mykologicznej i likwidacji każdego możliwego źródła przykrego zapachu. Wykonawcą robót była firma POLKATO II Katowice.

W ramach umowy, wykonano między innymi:

 1. demontaż i montaż obróbek blacharskich dylatacji
 2. uszczelnienie pianką poliuretanową (poziomy i piony) dylatacji oraz sznurem piony dylatacji
 3. wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej (piony w ścianach)
 4. wykucie i obmurowanie kanałów pionów instalacji sanitarnej kanalizacyjnej
 5. wykonanie tynków i malowanie obmurowania
 6. wykonanie napowietrzenia kanałów instalacji c.o.
 7. odkopanie ściany zewnętrznej ok. 5 m głębokości i 14 m długości ora zasypanie wykopu
 8. wykonanie uzupełnienia tyków i izolacji ciężkiej ściany – izolacja dysperbitem, papa termozgrzewalna, folia kubełkowa
 9. roboty wyburzeniowe istniejących ścian i płyty posadzkowej komory przyległej do budynku ok. 3 m3
 10. wykonanie drenażu PVC o średnicy 100 mm na poziomie poniżej posadzki kotłowni
 11. włączenie drenażu do studni PVS 300 mm wraz z pompą i połączenie tego układu do kanalizacji ogólnospławnej, wymiana płyty nastudziennej i pokrywy żeliwnej typu lekkiego
 12. wykonanie dodatkowych nawiewów kotłowni – 5 szt.
 13. obmurowanie czopuchów starej kotłowni
 14. wyczyszczenie mechaniczne i wymycie pod ciśnieniem powierzchni posadzek
 15. wykonanie dezynfekcji powierzchni posadzek kotłowni
 16. zamontowanie aparatu elektronicznego AQUA STOP do osuszania murów
 17. zamontowanie nawiewników w witrynie drzwi wejścia głównego

Prace te zakończyły się pod koniec marca. Pełen protokół odbioru końcowego z robót dostępny jest dla zainteresowanych uczniów, rodziców i nauczycieli w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej pozostaje w stałym kontakcie z Urzędem Miasta Ruda Śląska w powyższej sprawie.

Dodatkowo, od kwietnia 2019 roku na terenie ZSP nr 2 rozpoczną się prace budowlane związane z budową nowych boisk szkolnych. Przeniesiona zostanie także zewnętrzna strefa rekreacyjna, tj. ławki i infrastruktura do tenisa stołowego.

Osoba odpowiedzialna za kontakt w przypadku pytań:

Dyrektor
mgr Lidia Sładkowska
dyrektor@zsp2.eu