w sprawie aktualizacji procedur organizacji nauczania indywidualnego.

W związku  z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U.z 2014 r. poz.1157 ) wprowadza się Zarządzeniem Nr 22/2014 z dnia 30 września 2014 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Sląskiej – Procedury organizacji nauczania indywidualnego. Tracą moc Procedury z dnia 17 lutego 2014 r.

 

 

Zostaw komentarz