Harmonogram praktyk zawodowych
na rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

Klasa

Termin praktyki

1.

III A/r
(hotelarze)

7 września – 2 października 2020
2. III E 7 września – 2 października 2020
3. II AP 5 października – 30 października 2020
4. II HG 2 listopada – 27 listopada 2020
5. II EG 30 listopada – 24 grudnia 2020
6. III A/R 15 marca – 9 kwietnia 2021
7. III H 15 marca – 9 kwietnia 2021
8. II A/RG 12 kwietnia – 7 maja 2021
9. III B 12 kwietnia – 30 kwietnia 2021
10. II EP 10 maja – 4 czerwca 2021
11. II HP 10 maja – 4 czerwca 2021
12. II B/R 24 maja – 18 czerwca 2021

 

Zajęcia praktyczne klasy II HG – każda środa w I półroczu

Zajęcia praktyczne klasy II HP – każda  środa w II półroczu

Zajęcia praktyczne klasy III E – każdy piątek w II półroczu