Harmonogram praktyk zawodowych
na rok szkolny 2022/2023

 

Lp. Klasa

Termin praktyki

1. III H 19 września – 14 października 2022 r.
2. III AB 17 października – 11 listopada 2022 r.
3. III E 14 listopada – 9 grudnia 2022 r.
4. III R 14 listopada – 9 grudnia 2022 r.
5. II B 6 lutego – 3 marca 2023 r.
6. II R 6 marca – 31 marca 2023 r.
7. II AE 6 marca – 31 marca 2023 r.
8. II H 8 maja – 2 czerwca 2023 r.