Harmonogram praktyk zawodowych
na rok szkolny 2023/2024

Lp. Klasa Termin praktyk
1. III H 2 października – 27 października 2023r.
2. III B 6 listopada – 1 grudnia 2023r.
3. III A/E 26 lutego – 22 marca 2024r.
4. III R 8 kwietnia – 3 maja 2024r.

CKZ :

I C – poniedziałek

I F, II F – wtorek

II H – środa

I H – czwartek

III H – piątek