Harmonogram praktyk zawodowych
na rok szkolny 2019/2020

Lp.

Klasa Termin praktyki
1. III F 9 września – 4 października 2019 r.
2. III H 4 listopada – 29 listopada 2019 r.
3.

III A/B
(hotelarz)

3 lutego – 28 lutego 2020 r.
4.

III A/B
(ekonomista)

3 lutego – 21 lutego 2020 r.
5. II B 24 lutego – 13 marca 2020 r.
6.

II A/R
(hotelarz)

16 marca – 10 kwietnia 2020 r.
7. II E 11 maja – 5 czerwca 2020 r.

 

Zajęcia praktyczne klas II H – każda środa.

Zajęcia praktyczne klasy III E – każdy piątek w I półroczu