Harmonogram praktyk zawodowych
na rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

Klasa

Termin praktyki

1. III HG 13 września – 8 października 2021
2. III AP 13 września – 8 października 2021
3. III EG 4 października – 29 października 2021
4. III HP 8 listopada – 3 grudnia 2021
5. III ARG 8 listopada – 3 grudnia 2021
6. III BRP 10 stycznia – 4 lutego 2022
7. III EP 10 stycznia – 4 lutego 2022
8. II R 28 lutego – 25 marca 2022
9. II AB 28 lutego – 25 marca 2022
10. II E 9 maja – 3 czerwca 2022
11. II H 9 maja – 3 czerwca 2022

 

Zajęcia praktyczne klasy II H – każda środa przez cały rok