Harmonogram praktyk zawodowych
na rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

Klasa

Termin praktyki

1.

III A/r

(hotelarze)

7 września – 2 października
2. III E 7 września – 2 października
3. II AP 5 października – 30 października
4. II HG 2 listopada – 27 listopada
5. II EG 30 listopada – 24 grudnia
6. III H 30 listopada – 24 grudnia
7. II EP 4 stycznia – 29 stycznia
8. III B 4 stycznia – 22 stycznia
9. II B/R 15 lutego – 12 marca
10. III A/R 15 marca – 9 kwietnia
11. II HP 12 kwietnia – 7 maja
12. II A/RG 10 maja – 4 czerwca

 

Zajęcia praktyczne klasy II HG – każda środa w I półroczu

Zajęcia praktyczne klasy II HP – każda  środa w II półroczu

Zajęcia praktyczne klasy III E – każdy piątek w II półroczu