fundusze_europejskie

 

Podsumowanie projektu

Materiały do pobrania:

 

1. Opis projektu

Po raz kolejny nasza szkoła realizuje projekt staży zawodowych. Projekt nosi tytuł „Europejskie staże zawodowe”, a jego wartość to kwota 562 013,39 PLN. Realizowany jest on jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

 

Projekt „EUROPEJSKIE STAŻE ZAWODOWE ”

Nr projektu:2019-1-PL01-KA102-063493

          projekt staży zagranicznych finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany na zasadach programu Erasmus+

 

W ramach projektu  48 uczniów naszej szkoły z klas technikum kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych weźmie udział w czterotygodniowych stażach zawodowych w Hiszpanii i Portugalii.

Celem projektu jest ułatwienie uczestnikom – dzięki stażom odbytym za granicą – zdobycia  nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenia kompetencji osobistych. Cele drugoplanowe to poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego, nauka tolerancji i zrozumienia dla osób wychowanych w innej kulturze.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego  i kulturowego.
Po ich zakończeniu uczestnicy podzieleni na trzy 16 osobowe grupy, wyjadą do Hiszpanii (dwie grupy) i Portugalii (jedna grupa).
Terminy mobilności uczniów są następujące:

grupa I         4 – 29 maja 2020 r.

grupa II         7 września – 2 października 2020 r.

grupa III        3 – 28 maja 2021 r.

Każdy z uczestników dostanie certyfikat odbycia kursu językowego i certyfikat odbycia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego – oba wystawione przez szkołę; certyfikat odbycia stażu wystawiony przez hiszpańską/portugalską organizację partnerską oraz unijny dokument Europass-Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe – honorowany na terenie całej Unii Europejskiej, a także dokumenty Europass-CV i Europass-Paszport Językowy.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. koszty przygotowania językowego, pedagogicznego  i kulturowego, koszty podróży i pobytu za granicą wraz z wyżywieniem, koszty ubezpieczenia i organizacji stażu są finansowane przez szkołę ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wszelkich informacji dot. realizowanego projektu udziela koordynator projektu – Wiesława Cyganek