fundusze_europejskie

 

Podsumowanie projektu

Materiały do pobrania:

 

Europejskie staże zawodowe – to nazwa projektu zrealizowanego  w Zespole Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2019/2021 oraz 2021/2022.

Na staże do Hiszpanii (Walencja i Barcelona) wyjechały trzy grupy uczniów, łącznie 48 osób. Byli to uczniowie klas drugich, trzecich, czwartych i jedna absolwentka szkoły, uczący się następujących zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik ekonomista. Pobyt każdej grupy trwał cztery tygodnie.

Na potrzeby projektu powołano komisję rekrutacyjną oraz przygotowano szczegółowy regulamin rekrutacji, uwzględniający zasadę równości płci i równości szans. Uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu na staż uczestniczyli w bogatym programie przygotowawczym. Były to zajęcia z przygotowania pedagogicznego, zorganizowane w formie warsztatów interpersonalnych, zajęcia z przygotowania kulturowego oraz przygotowanie językowe – zajęcia z native speakerem z języka angielskiego oraz z nauczycielami języka angielskiego w szkole (kurs doskonalący) i zajęcia z języka hiszpańskiego (kurs podstawowy).

Aby jak najlepiej dostosować praktyki zagraniczne  do indywidualnych potrzeb uczestników, młodzież wypełniała aplikację dotyczącą zainteresowań, preferowanych miejsc pracy, ambicji zawodowych, stopnia znajomości języka angielskiego. Aplikacja stanowiła dużą pomoc w procesie kierowania praktykantów do konkretnych pracodawców.

Na miejscu, czyli w Walencji i w Barcelonie uczniowie znaleźli się pod opieką pracowników firmy Esmovia (Walencja) oraz EPD – European Projects Development (Barcelona) – współorganizatorów wyjazdu, odpowiedzialnych za miejsca pracy, zakwaterowanie oraz realizację programu kulturowego. Podczas pobytu za granicą młodzież miała wsparcie ze strony opiekunów ze szkoły – koordynatorki projektu i nauczycielki języka angielskiego.

W czasie stażu jego uczestnicy prowadzili dzienniczki, w których mieli obowiązek notowania czynności wykonywanych u pracodawców, nabywanych umiejętności. Każdego dnia wieczorem odbywały się spotkania młodzieży z opiekunkami ze szkoły, w czasie których stażyści omawiali własne obserwacje z pracy, przemyślenia, dzielili się doświadczeniami z czasu wolnego, który przeznaczali na odpoczynek oraz zwiedzanie miejsc odbywania praktyki.

Oprócz pracy, w każdą niedzielę młodzież miała zapewnione wycieczki  dzięki którym miała możliwość poznać najbardziej znane zabytki oraz najbardziej atrakcyjne turystycznie miejsca w Walencji i Barcelonie. Każdego dnia robiąc zakupy, korzystając z transportu publicznego, zwiedzając miasto, stażyści mieli okazję poznać kulturę oraz mentalność mieszkańców.

W ostatnim dniu pobytu została dokonana ewaluacja czterotygodniowego pobytu, a stażyści otrzymali certyfikaty i zaświadczenia z firm, w których realizowali staż.

Po powrocie do kraju, każdy uczestnik wypełnił raport końcowy. Wszyscy uczestniczyli w przygotowaniu uroczystości zakończenia projektu w szkole, w czasie której zaprezentowali się całej szkole – przedstawiciele każdej z grup wspominali pobyt na stażu, przygotowali prezentację multimedialną, galerię zdjęć oraz smakołyki kuchni hiszpańskiej.

Każdy z uczestników otrzymał certyfikat Europass Mobility, oficjalny dokument potwierdzający odbycie stażu za granicą, który może być bardzo przydatny przy ubieganiu się w przyszłości o pracę.

 

Artykuły w prasie lokalnej:

 

 

Relacje z wyjazdów upowszechnione w sieci Internet:

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

 

1. Opis projektu

Po raz kolejny nasza szkoła realizuje projekt staży zawodowych. Projekt nosi tytuł „Europejskie staże zawodowe”, a jego wartość to kwota 562 013,39 PLN. Realizowany jest on jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

 

Projekt „EUROPEJSKIE STAŻE ZAWODOWE ”

Nr projektu:2019-1-PL01-KA102-063493

          projekt staży zagranicznych finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany na zasadach programu Erasmus+

 

W ramach projektu  48 uczniów naszej szkoły z klas technikum kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych weźmie udział w czterotygodniowych stażach zawodowych w Hiszpanii i Portugalii.

Celem projektu jest ułatwienie uczestnikom – dzięki stażom odbytym za granicą – zdobycia  nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenia kompetencji osobistych. Cele drugoplanowe to poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego, nauka tolerancji i zrozumienia dla osób wychowanych w innej kulturze.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego  i kulturowego.
Po ich zakończeniu uczestnicy podzieleni na trzy 16 osobowe grupy, wyjadą do Hiszpanii (dwie grupy) i Portugalii (jedna grupa).
Terminy mobilności uczniów są następujące:

grupa I         4 – 29 maja 2020 r.

grupa II         7 września – 2 października 2020 r.

grupa III        3 – 28 maja 2021 r.

Każdy z uczestników dostanie certyfikat odbycia kursu językowego i certyfikat odbycia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego – oba wystawione przez szkołę; certyfikat odbycia stażu wystawiony przez hiszpańską/portugalską organizację partnerską oraz unijny dokument Europass-Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe – honorowany na terenie całej Unii Europejskiej, a także dokumenty Europass-CV i Europass-Paszport Językowy.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. koszty przygotowania językowego, pedagogicznego  i kulturowego, koszty podróży i pobytu za granicą wraz z wyżywieniem, koszty ubezpieczenia i organizacji stażu są finansowane przez szkołę ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wszelkich informacji dot. realizowanego projektu udziela koordynator projektu – Wiesława Cyganek

Dokumenty do pobrania:

 

2. Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji – grupa 1 Walencja
Termin stażu: 27 kwietnia – 22 maja 2020

 (z powodu pandemii COVID-19 wyjazd został przeniesiony na późniejszy termin)

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu na staż

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa
1. Aleksa Bartosz III F
2. Bargiel Jakub III A/b
3. Bytomska Natalia III A/b
4. Ciecierska Emilia II B
5. Chochowska Monika III a/B
6. Christ Andrea III H
7. Eikman Daniel III E
8. Hernas Bartosz III H
9. Janczarek Kamila III A/b
10. Jaworska Tatiana II B
11. Kulasek Marta III H
12. Marek Klaudia III a/B
13. Pazurek Barbara II E
14. Snarska Dominika III E
15. Świderek Alicja III a/B
16. Wróbel Natalia III E

 

Lista rezerwowa

Lp. Nazwisko i imię Klasa
1. Baron Jakub III E
2. Mozgol Małgorzata III H
3. Wyląg Dominik III F

 Ruda Śląska, dnia 12 grudnia 2019

 

Wyniki rekrutacji – grupa 2 Walencja
Termin stażu: 14 września – 9 października 2020

(z powodu pandemii COVID-19 wyjazd został przeniesiony na późniejszy termin)

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu na staż

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa
1. Danilczuk Jakub I EP
2. Góral Marta I EG
3. Górecka Julia II E
4. Janta Alicja II B
5. Jańczak Wanesa I EG
6. Juszczak Paulina II E
7. Karasek Kacper I BRP
8. Knitel Dominika II B
9. Lakota Malwina II B
10. Piasecka Wiktoria I BRP
11. Pietryka Klaudia II A/R
12. Schweda Aleksandra II E
13. Suchta Kamila II A/R
14. Szarama Martyna I EP
15. Wodok Julia II B
16. Wyciślik Wikoria II E

 

Lista rezerwowa

Lp. Nazwisko i imię Klasa
1. Braun Oliwier I EG
2. Dudek Damian I BRG
3. Wiesiołek Sandra II B

 Ruda Śląska, dnia 7 lutego 2020

 

Wyniki rekrutacji – grupa 1 Walencja
Termin stażu: 4 – 29 października 2021

Lista osób zakwalifikowanych  do wyjazdu na staż

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

1.

Braun Oliwier

 II EG

2.

Ciecierska Emilia

III B

3.

Danilczuk Jakub

II EP

4.

Góral Marta

II EG

5.

Górecka Julia

III E

6.

Janta Alicja

III B

7.

Jańczak Wanesa

II EG

8.

Jaworska Tatiana

III B

9.

Knitel Dominika

III B

10.

Lakota Malwina

III B

11.

Pazurek Barbara

III E

12.

Schweda Aleksandra

III E

13.

Szarama Martyna

II EP

14.

Wiesiołek Sandra

III B

15.

Wodok Julia

III B

16.

Wyciślik Wiktoria

III E

Ruda Śląska, dnia 10 czerwca 2021

 

Wyniki rekrutacji – grupa 2 Walencja
Termin stażu: 22 kwietnia – 17 maja 2022

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu na staż

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

1.

Bogacka Laura

III EG

2.

Dąmbek Oliwia

II H

3.

Duszel Honorata

II E

4.

Faluta Jessica

III HP

5.

Gorczyca Martyna

II E

6.

Grabarz Patryk

III HG

7.

Mesjasz Kamil

III BRP

8.

Mrowicka Marcelina

II H

9.

Neugebauer Oliwia

II E

10.

Piasecka Wiktoria

III BRP

11.

Pigło Karolina

II E

12.

Ridwelski Jakub

III HP

13.

Szromek Bartosz

III HP

14.

Wilczyńska Julia

III HP

15.

Wołodko Paweł

II H

16.

Wójtowicz Kamil

II AB

 

Lista rezerwowa 

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

1.

Dudek Daniel

II BRG

2.

Karasek Kacper

II BRG

Ruda Śląska, dnia 2 lutego 2022 r.

 

 

Wyniki rekrutacji – grupa 3 Barcelona
Termin stażu: 15 sierpnia – 9 września 2022

Lista osób zakwalifikowanych  do wyjazdu na staż

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

1.

Dłużniak Wiktoria

III AP

2.

Dutkiewicz Filip

III HP

3.

Głodek Roksana

III EG

4.

Górecka Eliza

III EG

5.

Gruchel Kamila

III AP

6.

Hein Aleksandra

III HP

7.

Kaczyca Brian

II E

8.

Majowski Jakub

II E

9.

Polak Julia

III HG

10.

Procz Oliwia

III AP

11.

Seifried Weronika

II H

12.

Skora Agnieszka

IV B

13.

Szabla Natalia

III HG

14.

Włodarczyk Magdalena

II E

15.

Żebrowska Oliwia

III AP

16.

Żołędowska Patrycja

IV B

 

Lista rezerwowa

Lp. Nazwisko i imię Klasa
1. Kaczor Aneta III AP
2. Ratyńska Dominika III AP
3. Sendal Nikola III AP

 Ruda Śląska, dnia 15 kwietnia 2022 r.