Dyrektor Szkoły

mgr Lidia Sładkowska


Zastępca Dyrektora Szkoły

mgr Alina Porębska


Kierownik kształcenia praktycznego

mgr Wiesława Cyganek