Dyrektor Szkoły

mgr Lidia Spólny


Zastępca Dyrektora Szkoły

mgr Alina Porębska


Kierownik kształcenia praktycznego

mgr Wiesława Cyganek