Dyrektor Szkoły

mgr Anna Kowalska


Zastępca Dyrektora Szkoły

mgr Alina Porębska


Kierownik kształcenia praktycznego

mgr Wiesława Cyganek