STAŻE ZAGRANICZNE

„Gotowi na nowe wyzwania – europejskie staże zawodowe”

 

Od stycznia 2024 roku rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia związanego z wyjazdem naszych uczniów na staże zawodowe do Włoch i Hiszpanii.

Przedsięwzięcie „Gotowi na nowe wyzwania – europejskie staże zawodowe” o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000134187 realizowane jest w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+. Całkowity budżet projektu wynosi 366 816,18 PLN.

W ramach zadania 30 uczniów naszej szkoły z klas technikum kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik reklamy weźmie udział w dwutygodniowych stażach zawodowych we Włoszech i trzytygodniowym w Hiszpanii.

Przedsięwzięcie jest realizowane w okresie: od 29.12.2023 r. do 28.06.2025 r.

 

Cele projektu:

 • Zapewnienie uczestnikom możliwości rozszerzenia praktycznej nauki zawodu, poznania technik i metod pracy w firmach zagranicznej, zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego.
 • Usamodzielnienie uczestników oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Zapewnienie uczestnikom możliwości wypróbowania swoich umiejętności językowych w realnych sytuacjach. Pokonywanie barier językowych i rozwijanie słownictwa zawodowego.
 • Rozwijania poczucia obywatelstwa europejskiego. Poznanie innych kultur i środowisk pracy. Ukazanie różnorodności społeczeństw i punktów wspólnych. Rozwijanie wiedzy na temat Unii Europejskiej.

 

Działania projektowe będą obejmowały następujące etapy:

 1. Proces rekrutacji.
 2. Przeprowadzenie zajęć przygotowawczych obejmujących spotkania z psychologiem i pedagogiem szkolnym, zajęcia z języka angielskiego zawodowego i ogólnego, zajęcia z języka włoskiego lub hiszpańskiego, zajęcia z bezpieczeństwa.
 3. Mobilność, polegającą na praktykach zawodowych odbywanych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego oraz realizacji programu kulturowego, polegającego na wycieczkach i zajęciach zorganizowanych przez organizację przyjmującą.
 4. Ocena realizacji celów stażu przez zagranicznych pracodawców oraz nauczycieli towarzyszących.
 5. Ewaluacja i upowszechnienie efektów projektu.

 

Miejsca i terminy mobilności:

 • Grupa I – Mediolan – 27. 04 – 12.05.2024 r.
 • Grupa II – Mediolan
 • Grupa III – Valencja

 

Zasady uczestnictwa w projekcie zostały opisane w Regulaminie udziału w stażach zagranicznych. Uczestnicy projektu zostaną wybrani w procesie rekrutacyjnym zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji. Uczestnicy stażu będą mieli możliwość poszerzania i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych zgodnie z profilem kształcenia. Równocześnie uczniowie będą rozwijać swoje kompetencje językowe i społeczne poprzez funkcjonowanie w nowym obcojęzycznym środowisku.

Uczestnik po odbytym stażu i wykonaniu prac podsumowujących otrzyma certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską/hiszpańską organizację partnerską, dokumenty ECVET potwierdzające nabyte kompetencje oraz unijny dokument Europass-Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe – honorowany na terenie całej Unii Europejskiej, a także dokumenty Europass-CV i Europass-Paszport Językowy.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. koszty przygotowania językowego, pedagogicznego  i kulturowego, koszty podróży i pobytu za granicą wraz z wyżywieniem, koszty ubezpieczenia i organizacji stażu są finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Koordynatorem projektu w szkole jest pani Joanna Szczygieł.

 

Dokumenty do pobrania: