fundusze_europejskie logo_ue

 

Podsumowanie projektu

Materiał do pobrania:

 

Link do blogów:

 

Pliki do pobrania – materiały przygotowane przez uczestników projektu:

 

Galerie zdjęć:

Plaża Barceloneta

Galeria zdjęć z pobytu naszych uczniów
na praktyce zawodowej w Barcelonie (2016).

turyn_2017

Galeria zdjęć z praktyk zawodowych
we włoskim Turynie (2017).

Lizbona_2017

Galeria zdjęć z praktyk zawodowych
w Lizbonie (2017).

Turyn_2018

Galeria zdjęć z praktyk zawodowych
we włoskim Turynie (2018).

 

1. Opis projektu i rekrutacja uczestników

 Rozpoczynamy nabór do projektu staży zagranicznych pt. „Dziś pracując, zyskuję przyszłość – staże zagraniczne uczniów ZSP Nr 2 w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

(PO WER)

 

W ramach projektu na bezpłatne praktyki zawodowe do Hiszpanii, Portugalii lub Włoch wyjedzie grupa 54 uczniów technikum wraz z opiekunami w następujących terminach:

 • 19.09. – 15.10. 2016 r. 2015 r. do Barcelony wyjedzie grupa 18 uczniów,
 • 08.05 – 02.06. 2017 r. do Turynu wyjedzie kolejna grupa 18 uczniów,
 • 11.09. – 06.10.2017 r. do Lizbony wyjedzie następna grupa 18 uczniów,
 • 07.05. – 01.06.2018 r. do Turynu wyjedzie ostatnia grupa uczniów.

Projekt będzie całkowicie finansowany z funduszy Unii Europejskiej.

W projekcie mogą wziąć udział klasy II i III o specjalności :

 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik hotelarstwa
 • technik obsługi turystycznej
 • technik ekonomista.

Celem nadrzędnym projektu jest:

 • zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, zwiększających szanse zatrudnienia na europejskim rynku pracy, potwierdzonych certyfikatem Europass Mobilność oraz certyfikatem systemu ECVET
 • rozwinięcie umiejętności praktycznego wykorzystania języka angielskiego, w szczególności w zakresie słownictwa branżowego,
 • poznanie włoskiej kultury i obyczajów.

Celowi temu przypisane są cele operacyjne, tj.:

 • pobudzenie kreatywności i przedsiębiorczości uczestników,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • zwiększenie poczucia pewności i samooceny,
 • wyrobienie poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej.

Partnerami projektu są:

 • E.P.D. – European Projects Development jest partnerem w organizacji mobilności uczniowskich i studenckich w ramach programu Erasmus Plus w Portugalii, Hiszpanii, na Łotwie, Litwie i w Niemczech. Organizuje również konferencje, seminaria, szkolenia i warsztaty w określonych dziedzinach edukacji w Lizbonie, Barcelonie, Rydze i Berlinie.
 • Firma Tellus – organizacja zajmująca się szkoleniami zawodowymi mająca swoją siedzibę w Plymouth w Wielkiej Brytanii oraz biura we Francji, Grecji, we Włoszech
  i w Polsce.

Partnerzy mają wieloletnie doświadczenie w organizacji:

 • specjalistycznych szkoleń
 • praktyk, wymian i staży w ramach programu edukacyjnego Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus +
 • kursów językowych

Firmę E.P.D. reprezentuje:

 • Bruno Carromeu – Prezes firmy,

Firmę Tellus reprezentują:

 • Neil Pick – Dyrektor generalny
 • Izabela Zduniuk – koordynator projektów staży zagranicznych

 

2. Rekrutacja

Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na praktykę powinien złożyć u koordynatora projektu – pani Wiesławy Cyganek, formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej szkoły.

Termin składania formularzy:

I tura (Barcelona) – 17.06.2016 r.

II tura (Turyn) – 03.02.2017 r.

III tura (Lizbona)­­­ – 03.02.2017 r.

IV tura (Turyn) – 23.02.2018 r.

 

Rekrutacja przeprowadzana będzie dla każdej grupy oddzielnie w terminie 3 miesięcy przed planowanym wyjazdem. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą równości płci i równych szans.

 

Proces rekrutacyjny obejmie:

I Etap

Złożenie przez potencjalnego uczestnika dokumentacji rekrutacyjnej
u koordynatora projektu (formularz aplikacyjny, Europass – CV).

 

II Etap

Sprawdzenie poziomu języka angielskiego potencjalnego uczestnika za pomocą testu.

 

III Etap

Ocena potencjalnych uczestników:

a. ocena z testu językowego (od 0 do 15 pkt)

b. ocena z zachowania na podstawie świadectwa lub klasyfikacji śródrocznej

(od 0 do 5 pkt)

 • wzorowe 5 pkt
 • bardzo dobre 4 pkt
 • dobre 3 pkt
 • poprawne 2 pkt
 • nieodpowiednie 1 pkt
 • naganne 0 pkt

c. średnia ocen na podstawie świadectwa lub klasyfikacji śródrocznej (od 1 do 5 pkt)

 • średnia ocen powyżej 4,71                5 pkt
 • średnia ocen od 4,20 do 4,70             4 pkt
 • średnia ocen od 3,70 do 4,19             3 pkt
 • średnia ocen od 3,20 do 3,69             2 pkt
 • średnia ocen poniżej 3,20                   1 pkt

d. osiągnięcia szkolne i pozaszkolne oraz wolontariat (od 0 do 4 pkt).

 

IV Etap  

Indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem przeprowadzona w języku angielskim, badająca motywację kandydata do wyjazdu i potwierdzająca jego umiejętności komunikowania się w języku obcym (od 0 do 8 pkt).

 

V Etap  

Stworzenie listy rankingowej uczestników rekrutacji wraz z uzyskaną liczbą punktów (max. 37). Umieszczenie wyników na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

 

Zainteresowane osoby proszone są o pobranie formularzy aplikacyjnych ze strony internetowej szkoły oraz zapoznanie się z przewodnikiem i regulaminem stażu.

 

Pliki do pobrania:

 

 

Wyniki rekrutacji – Barcelona
(19 września – 14 października 2016)

Lp. Nazwisko i imię ucznia
Klasa Liczba Punktów
 1 Aleksa Dominik II B 23
 2 Bąk Klaudia I H 28,5
 3 Błaszczyk Jakub II F/e 17
 4 Dziewior Kamil I A/e 23
 5 Góralczyk Patrycja II f/E 23,5
 6 Hansla Dawid II A 23,5
 7 Hansla Denis II A 28
 8 Janus Julia I H 31
 9 Kardasz Karolina I H 24,5
 10 Kozicka Nikola II f/E 19,5
 11 Krawczyk Paulina II B 22,5
 12 Kulak Kamil II A 22
 13 Lenort Nikola II f/E 23,5
 14 Marszałek Klaudia II B 23
 15 Michoń Agata II B 19,5
 16 Niewiadomska Wiktoria II f/E 17,5
 17 Owczarek Oliwia I B/e 30,5
 18 Wiese Natalia II f/E 18,5
 19 Wnęk Barbara II B 23
 20 Wydra Michał II B 19

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w stażu zagranicznym

 Lp.

Nazwisko i imię

klasa
 1 Aleksa Dominik II B
 2 Bąk Klaudia I H
 3 Błaszczyk Jakub II F/e
 4 Dziewior Kamil IA/f
 5 Góralczyk Patrycja II f/E
 6 Hansla Dawid II A
 7 Hansla Denis II A
 8 Janus Julia I H
 9 Kardasz Karolina I H
 10 Kozicka Nikola II f/ E
 11 Krawczyk Paulina II B
 12 Kulak Kamil II A
 13 Lenort Nikola II f/E
 14 Marszałek Klaudia II B
 15 Niewiadomska Wiktoria II f/E
 16 Owczarek Oliwia I B/e
 17 Wiese Natalia II f/E
 18 Wnęk Barbara II B

 Lista rezerwowa

 Lp. Nazwisko i imię Klasa
 1 Michoń Agata II B
 2 Wydra Michał II B

 Ruda Śląska, dnia 21 czerwca 2016 r.

 

Wyniki rekrutacji – Turyn i Lizbona
(2017)

 Lp. Nazwisko i imię ucznia
Klasa Liczba punktów

max. 37

 1 Batko Agata II a/F 17
 2 Belica Michał I H 18,5
 3 Białek Jagoda I A/e 19
 4 Ciachera Marcin II H 11
 5 Ciecierski Damian II a/F 17
 6 Ciesielska Angelika III H 9,5
 7 Cenkier Agnieszka I a/E 13.5
 8 Czepiołko Aleksandra I a/E 12
 9 Debernic Edyta I a/E 24,5
 10 Dragan Justyna I F/r 28,5
11 Dusza Aleksandra II B/e 24,5
 12 Dyszlak Ewelina II B/e 24,5
 13 Gałeczka Klaudia II H 11
 14 Grabda Dominik I H 14
 15 Jankiewicz Mateusz I B/m 18
 16 Kafka Mateusz I a/E 20,5
 17 Kęsik Sandra II b/E 18,5
 18 Kołodziej Agnieszka III a 17
 19 Kostorz Iwona II b/E 25,5
 20 Kowalska Dominika II B/e 25
 21 Krzemień Aleksandra II b/E 26
 22 Kwiotek Konstancja III A 12,5
 23 Lipińska Agata II B/e 21
 24 Makieła Damian I a/E 16
 25 Maturlak Wiktoria I A/e 9
 26 Mazur Karolina II A/f 11
 27 Mężyk Mariusz I H 18
 28 Mucha Wiktoria III A 12
 29 Necel Wiktoria II B/e 21
 30 Pacwa Oliwia I a/E 25,5
 31 Piperek Paulina I a/E 22
 32 Pohl Sabina II b/E 18,5
 33 Popławska Paulina I B/m 20
 34 Prus Jakub III H 20,5
 35 Przygoda Magdalena II A/f 14
 36 Ryglewski Jan II a/F 21,5
 37 Sławik Natalia II b/E 19,5
 38 Sobczyńska Milena I B/m 24
 39 Stocki Filip I a/E 11,5
 40 Sziling Aleksandra I a/E 10
 41 Tamioła Matylda I a/E 15
 42 Tywonek Angelika II b/E 17
 43 Ślizgońska Nikol I a/E 16
 44 Wagner Klaudia III H 9
 45 Wantuch Marcin I A/e 18,5
 46 Wójcik Patrycja III H 16,5
 47 Ziomek Karolina I B/m 24

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w stażu zagranicznym (Turyn, maj 2017)

 Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa
 1 Ciecierski Damian II a/F
 2 Dusza Aleksandra II B/e
 3 Dyszlak Ewelina II B/e
 4 Kęsik Sandra II b/E
 5 Kołodziej Agnieszka III A
 6 Kowalska Dominika II B/e
 7 Kostorz Iwona II b/E
 8 Krzemień Aleksandra II b/E
 9 Kwiotek Konstancja III A
 10 Lipińska Agata II B/e
 11 Mucha Wiktoria III A
 12 Necel Wiktoria II B/e
 13 Pohl Sabina II b/E
 14 Prus Jakub III H
 15 Ryglewski Jan II a/F
 16 Sławik Natalia II b/E
 17 Tywonek Angelika II b/E
 18 Wójcik Patrycja III H

Lista rezerwowa

 Lp. Nazwisko i imię Klasa
 1 Ciachera Marcin II H
 2 Gałeczka Klaudia II H
 3 Mazur Karolina II A/f

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w stażu zagranicznym (Lizbona, wrzesień 2017)

 Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa
 1 Batko Agata II a/F
 2 Belica Michał I H
 3 Białek Jagoda I A/e
 4 Debernic Edyta I a/E
 5 Dragan Justyna I F/r
 6 Grabda Dominik I H
 7 Jankiewicz Mateusz I B/m
 8 Kafka Mateusz I a/E
 9 Makieła Damian I a/E
 10 Mężyk Mariusz I H
 11 Pacwa Oliwia I a/E
 12 Piperek Paulina I a/E
 13 Popławska Paulina I B/m
 14 Przygoda Magdalena II A/F
 15 Sobczyńska Milena I B/m
 16 Świgońska Nikol I a/E
 17 Wantuch Marcin I A/e
 18 Ziomek Karolina I B/m

Lista rezerwowa

 Lp. Nazwisko i imię Klasa
 1 Cenkier Agnieszka I a/E
 2 Czepiołko Aleksandra I a/E
3 Stocki Filip Ia/E

Ruda Śląska, dnia 8 lutego 2017r.

 

Wyniki rekrutacji – Turyn 2018

 Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Punkty ogółem
1. Cenkier Agnieszka II a/E 20
2. Ciecierska Patrycja II B/m 25
3. Cieśla Kamil II H 14
4. Czepiołko Aleksandra II a/E 18,5
5. Domagała Agnieszka II F/r 19,5
6. Drózd Martyna II a/E 9,5
7. Glombik Jakub II F/r 13,5
8. Jóźwiak Wiktoria II F/r 16
9. Kwiecień Nikola II B/m 26,5
10. Krzykowski Piotr II F/r 9,5
11. Łągiewka Damian III B/e 13
12. Matuszewski Dawid II B/m 25,5
13. Mazur Karolina III A/f 19
14. Osak Bartosz II a/E 32
15. Oswald Sandra III A/f 18,5
16. Przybyła Martyna II a/E 29
17. Skaźnik Wiktoria II a/E 21,5
18. Sobczyk Angelika III a/F 14,5
19. Stocki Filip II a/E 14,5
20. Strużyna Daria II H 24,5
21. Szczubełek Ewelina II H 22
22. Sziling Aleksandra II a/E 13,5
23. Ślizewska Wiktoria II a/E 26,5
24. Tamioła Matylda II a/E 16
25. Więcek Przemysław III a/F 11
26. Woźniak Weronika II a/E 21,5
27. Wyżgolik Klaudia II H 17

 

Wyniki rekrutacji – Turyn 2018

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu na staż

 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa
1. Cenkier Agnieszka II a/E
2. Ciecierska Patrycja II B/m
3. Cieśla Kamil II H
4. Czepiołko Aleksandra II a/E
5. Domagała Agnieszka II F/r
6. Kwiecień Nikola II B/m
7. Łągiewka Damian III B/e
8. Matuszewski Dawid II B/m
9. Mazur Karolina III A/f
10. Osak Bartosz II a/E
11. Oswald Sandra III A/f
12. Przybyła Martyna II a/E
13. Skaźnik Wiktoria II a/E
14. Strużyna Daria II H
15. Szczubełek Ewelina II H
16. Ślizewska Wiktoria II a/E
17. Woźniak Weronika II a/E
18. Wyżgolik Klaudia II H

 

 

Lista rezerwowa

Lp. Nazwisko i imię Klasa
1. Glombik Jakub II F/r
2. Stocki Filip II a/E
3. Tamiola Matylda II a/E

Ruda Śląska, dnia 16 lutego 2018