10 IX (wtorek) – spotkanie z rodzicami klas I – IV

13 XI (środa) – zebranie śródsemestralne klas I –III oraz zebranie informujące o propozycjach ocen semestralnych klas IV

28 I (wtorek) – zebranie semestralne klas I – IV

24 III (wtorek) – zebranie śródsemestralne klas I –III oraz zebranie informujące o propozycjach ocen końcoworocznych klas IV

28 V (czwartek) – zebranie końcoworoczne klas I – III

 

Wystawianie ocen  semestralnych w klasach  IV do 11 XII 2019

Koniec pierwszego semestru klas IV – 13 XII 2019

 

Wystawianie ocen  semestralnych w klasach  I -III do 8 I  2020

Koniec pierwszego semestru klas I – III – 10 I 2020

 

Wystawianie ocen  końcoworocznych w klasach  IV do 17 IV  2020

Zakończenie roku szkolnego klas IV – 24 IV 2020

 

Wystawianie ocen  końcoworocznych w klasach  I – III do 19 VI 2020

Zakończenie roku szkolnego klas I – III – 26 VI 2020

 

Ze względu na organizację pracy szkoły terminy zebrań mogą ulec zmianie.