11 IX (poniedziałek) – spotkanie z rodzicami  wszystkich klas I – V

16 XI (czwartek) – zebranie śródsemestralne klas I – IV oraz zebranie informujące o propozycjach ocen semestralnych klas V (+ konsultacje)

14 XII (czwartek) – zebranie semestralne klas V  (on-line)

18 I (czwartek) – zebranie semestralne klas I – IV ( on-line)

21 III (czwartek) – zebranie śródsemestralne klas I –IV oraz zebranie informujące o propozycjach ocen końcoworocznych   klas V (+ konsultacje)

23 V (czwartek) – zebranie końcoworoczne  informujące o propozycjach ocen końcoworocznych   klas I – IV (+ konsultacje)

 

Wystawianie ocen  semestralnych w klasach  V do 13 XII 2023

Koniec pierwszego semestru klas V – 15 XII 2023

 

Wystawianie ocen  semestralnych w klasach  I – IV do 15 I  2024

Koniec pierwszego semestru klas I – IV – 19 I 2024

 

Wystawianie ocen  końcoworocznych w klasach  V do 19 IV  2024

Zakończenie roku szkolnego klas V – 26 IV 2024

 

Wystawianie ocen  końcoworocznych w klasach  I – IV do 14 VI 2024

Zakończenie roku szkolnego klas I – IV –  21 VI 2024

 

Ze względu na organizację pracy szkoły oraz sytuację epidemiologiczną terminy i formy  zebrań mogą ulec zmianie.