Język angielski w naszej szkole nauczany jest jako:

 • „pierwszy język obcy” – dla przygotowujących się do zdania egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • „drugi język obcy” – dla kontynuujących naukę,
 • język obcy zawodowy.

Dodatkowo, kontakt z tym językiem oraz możliwość wykazania się jego znajomością stwarzają:

 • lekcje z wybranych przedmiotów (np. muzyka, matematyka, WF), wzbogacone słownictwem z ich dziedzin tłumaczonym na angielski;
 • organizowane corocznie Szkolne Olimpiady Języka Angielskiego oraz Konkursy Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych;
 • przeprowadzane w szkole konkursy FOX;
 • praktyki zawodowe, organizowane w różnych krajach europejskich w ramach programu Erasmus (do tej pory odbyły się praktyki w takich krajach, jak Hiszpania, Portugalia, Włochy);
 • inne projekty realizowane w ramach programu Erasmus, umożliwiające uczestnictwo w wyjazdach do krajów szkół partnerskich (od 2008 r. mieliśmy partnerów w prawie całej Europie – w Danii, Niemczech, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, Słowacji, na Węgrzech, Litwie, czy Cyprze);
 • Dni Języków Obcych (podczas których przygotowywane są prezentacje różnych krajów, z uwzględnieniem specyfiki ich kultury i języka);
 • „wycieczki kulinarne” (prezentowanie kuchni wybranych krajów, dające możliwość poszerzenia wiedzy na temat ich kultury, a co za tym idzie, także języka nazwami potraw, czy sposobów ich przyrządzania);
 • koncerty piosenek w językach obcych.

 

Czy wiesz, że język angielski:

 • jest powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in. Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie, RPA, Australii i Nowej Zelandii. Pełni funkcję języka oficjalnego bądź półoficjalnego w ponad 60 krajach;
 • jest językiem urzędowym w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Australii, choć formalnie państwa te nie objęły takim statusem żadnego języka;
 • należy do oficjalnych języków ONZ i jest jednym z 24 oficjalnych języków używanych w krajach oraz instytucjach Unii Europejskiej;
 • bywa określany jako pierwszy uniwersalny nowożytny język ludzkości – od XX wieku jest najczęściej używanym językiem w kontaktach międzynarodowych;
 • jest głównym językiem komunikacji w dziedzinie nauki, handlu i polityki, a w niektórych krajach także kształcenia wyższego.

 

I jeszcze garść ciekawostek:

 • 1/4 ludności na świecie mówi chociaż trochę po angielsku;
 • ponad 85% danych przechowywanych w komputerach na całym świecie jest w języku angielskim;
 • angielski jest urzędowym językiem przestrzeni powietrznej, co oznacza, że personel lotniczy i obsługa lotnisk muszą porozumiewać się w języku angielskim;
 • język angielski co dwie godziny staje się bogatszy o nowe słowo, każdego roku zasób angielskiego słownictwa zwiększa się o około 4000 nowych słów;
 • pod względem słownictwa, angielski jest jednym z najbogatszych języków na świecie. Szacuje się, że język angielski posiada około miliona słów. Jednak przeciętny użytkownik języka angielskiego zna tylko od 20 do 30 tys. słów;
 • najdłuższe angielskie słowo to pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis. Słowo to określa chorobę płuc, której przyczyną jest wdychanie popiołu lub pyłu;
 • w języku angielskim możesz stworzyć pangram, czyli zdanie zawierające wszystkie litery alfabetu, np. The quick brown fox jumps over a lazy dog;
 • niektóre słowa w języku angielskim można przeczytać w obie strony (palindromy). Przykładem angielskiego palindromu jest słowo madam;
 • najstarsze angielskie słowo używane do tej pory to town (miasto);
 • litera E stanowi 11% języka angielskiego. Istnieje 7 sposobów na zapisanie dźwięku „e” w języku angielskim. To zdanie zawiera je wszystkie: He believed Caesar could see people seizing the seas;
 • w 2011 r. wyraz „LOL” został wpisany do Oxford English Dictionary.

 

Dla przypomnienia: angielski alfabet!