Stabilność. Dyspozycyjność. Skrupulatność.

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Praktykę zawodową dla uczniów zapewnia szkoła.

Proponujemy naukę w trzech zawodach: kucharz, kelner oraz cukiernik.


Zawód kucharz

Uczniowie w zawodzie kucharz swoją praktykę odbywają w Centrum Kształcenia Praktycznego (w budynku naszej szkoły). Zajęcia dydaktyczne odbywają się w ciągu 3 dni tygodnia, a praktyka zawodowa realizowana jest przez 2 dni.

Nauka na poziomie branżowej szkoły I stopnia umożliwia nabycie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej z zakresu produkcji potraw i napojów niezbędnej do pracy w zakładach gastronomicznych.

Wiodące przedmioty to technologia gastronomiczna i ogólne przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne.

Uczeń zapoznaje się z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, uczy się fachowo przygotowywać potrawy i napoje zgodnie z nowoczesnymi trendami i przepisami technologicznymi oraz przepisami bhp.


Zawód kelner

Kelner  to kierunek adresowany do osób chcących realizować swoje pasje i poznawać tajniki obsługi gości oraz interesujących się kunsztem barmańskim i baristycznym.

Zawód kelnera jest kierowany do osób otwartych, pozytywnie nastawionych do ludzi, którzy z łatwością komunikują się z otoczeniem.

Absolwenci tego kierunku poszukiwani są przez pracodawców prowadzących zakłady gastronomiczne, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego, wykonującego swoją pracę profesjonalnie, ze szczególną dbałością o wysoką jakość świadczonych usług.  Bezpośredni kontakt z gośćmi wymaga od kelnera dużej koncentracji, odporności na stres, szczególnych predyspozycji psychofizycznych i wysokiej kultury osobistej oraz miłej aparycji.

Jeśli posiadasz zamiłowanie do pracy z ludźmi to zawód dla Ciebie!

Pracę znajdziesz w restauracjach, kawiarniach, barach, pensjonatach, domach wczasowych hotelach. Możesz również prowadzić własną działalność.

Zawód kelnera powinny wybrać osoby, które:

 • posiadające wysoką kulturę osobista, ogładę i komunikatywność
 • są otwarte na ludzi,
 • potrafiące szybko nawiązać właściwy kontakt z klientem
 • są kreatywne i operatywne w działaniu,
 • lubią pracować w zespole,
 • są odporne na stres
 • chcą awansować i rozwijać się,
 • mają poczucie odpowiedzialności.

W trakcie nauki nauczysz się:

 • wykonywać napoje mieszane z różnych kategorii;
 • przygotowywać smaczne napoje smoothie;
 • parzyć wiele rodzajów kawy;
 • prawidłowo obsługiwać gości;
 • przygotowywać i serwować potrawy w obecności gościa – praca w serwisie specjalnym;
 • doradzać gościom przy wyborze potraw i win;
 • obsługiwać usługi gastronomiczne typu komunie, wesela, konferencje, zjazdy;
 • obsługiwać usługi gastronomiczne w lokalu gastronomicznym oraz w miejscu wskazanym przez zamawiającego;
 • kelnerskiej obsługi gości w pokoju hotelowym,
 • rozliczać usługi kelnerskie z gościem;
 • posługiwać się językami obcymi;
 • adaptować się do zmieniającego się środowiska pracy i zewnętrznych okoliczności;
 • współpracować w zespole osób z różnych dziedzin, specjalizacji;
 • rozwiązywać trudne sytuacje zawodowe;

Ścieżka kariery i kwalifikacji jakie umożliwia szkoła:

 • tytuł kelnera,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie: HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

Ponadto szkoła organizuje:

 • kurs barmański,
 • kurs baristy
 • kurs kelnerski

Zawód cukiernik

Cukiernik to osoba obdarzona zmysłem smaku i wyobraźni a jego praca skupiona jest przede wszystkim na wytwarzaniu wszelkiego rodzaju smakołyków – ciast, ciasteczek, czekolad, a także finezyjnym dekorowaniu tortów i innych deserów, które powinny nie tylko rozpieszczać podniebienia klientów, ale również zachwycać ich swoim wyglądem.

Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Do jego obowiązków należy nadzór nad zaopatrzeniem miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy.

Jeśli posiadasz zamiłowanie do wypieków i chciałbyś wykonywać jeden z najsłodszych zawodów świata, to zawód właśnie dla ciebie.

Pracę znajdziesz w cukierniach, restauracjach, kawiarniach, hotelach. Możesz również otworzyć własną działalność.

Zawód cukiernik powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się nowoczesnymi trendami w cukiernictwie,
 • mają wyobraźnię, zmysł estetyczny i smakowy,
 • posiadają zdolności manualne,
 • są kreatywne i operatywne w działaniu,
 • lubią pracować w zespole,
 • są dokładne i cierpliwe,
 • zainteresowane są pracą w zakładach cukierniczych i spożywczych w Polsce i za granicą,
 • chcą awansować i rozwijać się,
 • mają poczucie odpowiedzialności.

 W trakcie nauki nauczysz się:

 • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
 • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
 • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych,
 • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych,
 • stosowania receptur cukierniczych,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • współpracy w zespole,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 ŚCIEŻKA KARIERY  I KWALIFIKACJI JAKIE UMOŻLIWIA SZKOŁA

 • tytuł cukiernika,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie: SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

 DODATKOWE DOSKONALENIE ZAWODOWE

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia  umiejętności dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach gastronomicznych, kursach, spotkaniach z mistrzami kuchni, wycieczkach zawodowych.