Profesjonalizm. Rzetelność. Odpowiedzialność.

Praca w biznesie to z pewnością duża odpowiedzialność. Wiedzą o tym uczniowie na kierunku technik ekonomista. Absolwenci tego kierunku, mają szansę na świetne zatrudnienie w dużych korporacjach, zakładach ubezpieczeniowych i działach finansowych.

technik ekonomista

 

Ten kierunek:

  • umożliwia na zajęciach z ekonomiki przedsiębiorstw, marketingu i elementów prawa nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w różnych typach firm i przedsiębiorstw ,
  • uczy posługiwania się użytkowymi programami komputerowymi do prowadzenia pełnej i uproszczonej księgowości, obsługi magazynu, kadr i płac oraz rozliczeń z ZUS-em,
  • przygotowuje absolwentów do otwarcia i prowadzenia własnej firmy.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach:

  • pracowniach komputerowych z szybkim dostępem do Internetu,
  • pracowni technik biurowych,
  • pracowni rachunkowości

Po ukończeniu kierunku uczniowie będą potrafili:

  1. planować i prowadzić działalność gospodarczą;
  2. obliczać podatki;
  3. prowadzić sprawy kadrowo-płacowe;
  4. wykonywać analizy i sporządzać sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu miejskim, regionalnym i krajowym.