Projekt edukacyjny finansowany przez MEiN

Informujemy, że nasza szkoła uzyskała wsparcie finansowe Ministra Edukacji i Nauki w celu realizacji zadania pod nazwą “Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych”.

W ramach programu wybrani nauczyciele ukończą kurs “Wektory życia” finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a następnie przekażą zdobytą wiedzę uczniom szkoły podczas odpowiednio przygotowanych zajęć.

Projekt zostanie zrealizowany do końca roku szkolnego 2023/2024.