O projekcie:

 • Okres realizacji projektu: 01.01.2024r. – 30.06.2026r
 • Całkowita wartość projektu wynosi 3 207 170.02 zł
 • Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 2 886 453.02 zł

Kształtowanie Zawodowych Umiejętności: Rudzki Model Edukacji to projekt realizowany
w partnerstwie z  Zespołem Szkół nr 1, Zespołem Szkół nr 2, Zespołem Szkół nr 3, Zespołem Szkół nr 5 i Zespołem Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej.

Celem projektu jest podniesienie kształcenia w Zespole Szkół  nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i nr 6 w Rudzie Śl, na rzecz efektywnego wsparcia sprawiedliwej transformacji poprzez doskonalenie umiejętności
i kompetencji zawodowych nauczycieli/lek kształcenia zawodu, wzmacnianie zdolności do zatrudnienia uczniów/uczennic ww. szkół.

Planowane efekty projektu zakładają nabycie kompetencji lub kwalifikacji przez 306 uczniów/uczennic i 25 nauczycieli/nauczycielek Zespołów Szkół objętych projektem po opuszczeniu programu.

Nasze działania kierujemy do:

 • uczniów i uczennic Zespołów Szkół nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i nr 6 w Rudzie Śląskiej (klasy techników).
 • nauczycieli i nauczycielek Zespołów Szkół nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i nr 6 w Rudzie Śląskiej.

Co oferujemy:

 Dla uczniów i uczennic:

 • wyznaczenie Indywidualnego Planu Działania;
 • doradztwo edukacyjno – zawodowego wraz jobcoachingiem;
 • warsztaty z Ms Excel;
 • warsztaty  „Ekologia w życiu codziennym”;
 • kursy zawodowe pozwalające podnieść kompetencje zawodowe i zdobyć nowe kwalifikacje;
 • kursy prawo jazdy kategorii „B”;
 • staże uczniowskie w czasie roku szkolnego oraz wakacji.

Dla nauczycieli i nauczycielek:

 • studia podyplomowe
 • kursy zawodowe pozwalające podnieść kompetencje zawodowe i zdobyć nowe kwalifikacje;

 

Kiedy ruszamy? rozpoczęcie rekrutacji i pierwszego wsparcia kwiecień 2024r.

Gdzie działamy? projekt realizowany jest na terenie miasta Ruda Śląska.

 

Pliki do pobrania:

 

#FunduszeUElub #FunduszeEuropejskie