matura

Kilka praktycznych wskazówek, jak przygotować się do matury

 Przed egzaminem pisemnym:

Zacznij systematycznie powtarzać materiał już na początku roku szkolnego, nawet wtedy, gdy nie będzie to jeszcze wymagane w ramach tzw. “powtórek przedmiotowych”. Koniecznie włóż trochę własnej inwencji w przygotowanie się do matury – nie czekaj na to, że nauczyciele podadzą Ci wszystko “na tacy”. Każda własna inicjatywa podbuduje Cię psychicznie.

W żadnym wypadku nie nastawiaj się na pomoc ze strony lepszych uczniów nawet, jeśli są Twoimi przyjaciółmi. W ostatnich latach egzaminy konstruowane są tak, że aby uczeń bardzo dobry mógł otrzymać wysoką ocenę, musi intensywnie pracować przez całe pięć godzin – często nie ma czasu nawet na zjedzenie kanapki.

Nie “wkuwaj” dzień przed egzaminem. Nawet jeśli masz jeszcze braki lepiej będzie, gdy spędzisz ten czas na rekreacji. Dobrze się wyśpij!

Na egzamin z matematyki weź ze sobą zegarek, niezbędne przybory do pisania, rysowania i tablice matematyczne (jeśli Komisja przygotowuje tablice zapytaj, czy możesz korzystać ze swoich, okazując je przedtem przewodniczącemu Zespołu Egzaminacyjnego).

Kontroluj czas – zacznij od zadania najłatwiejszego. Każde rozpracowane w brudnopisie zadanie od razu przepisuj do czystopisu – przepisywanie w ostatniej chwili wszystkich zadań często prowadzi do pomyłek czysto technicznych (a to cenne punkty!).

Wykonuj starannie rysunki używając przyborów. Zwróć uwagę, że staranne (!) wykonanie rysunku z oznaczeniami to też punkty (często jedyne za to zadanie).

Nigdy nie rezygnuj z rozwiązywania jakiegoś zadania, jeśli uniemożliwia to jego pierwszy etap. Np.: musisz rozwiązać równanie trygonometryczne (i tego nie umiesz) w celu wyznaczenia jakiegoś parametru do badania własności konkretnej funkcji (a to wykonujesz dobrze). Rada: rozwiąż “jako tako” równanie i nawet z błędnie wyznaczonym parametrem omów własności funkcji – uzyskasz za to punkty!

Nie śpiesz się z oddaniem pracy nawet jeśli uważasz, że nie wykonasz już nic więcej. Masz przecież do dyspozycji tablice matematyczne – studiując odpowiednie wzory możesz wpaść jeszcze na jakiś pomysł i przynajmniej “napocząć” zadanie – to też mogą być ważne punkty (zauważ, że nawet za założenia można otrzymać punkty!).

student-2052868_1280

Przed egzaminem ustnym:

Ćwicz przed egzaminem umiejętność przygotowania się do odpowiedzi na trzy pytania w ciągu dwudziestu minut. Staraj się w brudnopisie wykonywać czytelne notatki – będziesz wtedy mógł je wykorzystać przy udzielaniu odpowiedzi.

Wchodząc do sali egzaminacyjnej pamiętaj o prezencji – przywitaj się (wystarczy “dzień dobry”) , staraj się być pogodny. Koniecznie przedstaw się Komisji – unikniesz wtedy przykrej dla siebie sytuacji, w której ktoś z członków Komisji zapyta “kto to jest ?”.

Nie miej przeświadczenia, że “alfą i omegą” w czasie egzaminu jest Twój egzaminator (nawet wtedy, gdy on stwarza takie wrażenie). Oceni Cię cała Komisja i uwierz mi, że nie zawsze ta ocena pokryje się z propozycją egzaminatora. Staraj się więc “zaczepić” wzrok od czasu do czasu na każdym z członków Komisji.

W czasie odpowiedzi nie baw się długopisem (!) i oczywiście nie żuj gumy. Dla Ciebie to jedynie 20 minut, a dla członków Komisji to niejednokrotnie piąta, a nawet szósta godzina egzaminu. Ich kondycja psychiczna będzie też miała znaczenie w ocenie, jaką uzyskasz.

Nie kończ nigdy odpowiedzi zadaniem, w którym orientujesz się najsłabiej lub w ogóle. Jeśli chcesz przedstawić taką “odpowiedź”, to od niej zacznij a kończ zawsze mocnym uderzeniem – poczujesz się znacznie lepiej. Nigdy też nie mów, że czegoś nie umiesz – możesz czegoś nie pamiętać.

Zdecydowanie unikaj nieudolnych sformułowań typu: “jak już powiedziałem”, “jak wiadomo”, “wydaje mi się”, itp.

Nie trać swojego cennego czasu oczekując na podpowiedź egzaminatora – jest mało prawdopodobne, że zezwoli na to przewodniczący Komisji.

Jeśli wyczerpiesz temat (koniecznie w przysługującym Ci czasie 20 minut), zakomunikuj Komisji, że na tym kończysz swoją odpowiedź.

graduation-2038864_1280

Stres pod kontrolą

W broszurze “Stres pod kontrolą. Program edukacyjny dla maturzystów”, wydanej przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej autorstwa Katarzyny Kosińskiej-Dec podano 7 przykazań radzącego sobie ze stresem:

I Dbaj o ciało, dbaj o psychikę
II Nie gardź wiedzą
III Nie daj się zaskoczyć – przewiduj skutki aktualnej sytuacji
IV Korzystaj z pomocy innych
V Nie bój się fizjologicznych objawów stresu
VI Znajdź swój sposób na wyhamowanie emocji
VII Dobrze przeżyty stres działa na twoją korzyść

 

Wszystkim maturzystom życzymy dużo spokoju, rozsądku i wiary w siebie. Myślcie pozytywnie, to połowa sukcesu!